Naar boven

De Gooi- en Eemlander : nieuws- en advertentieblad

30-07-1937

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 12

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • Joh. Geradtsen comp.
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1871
Periode gedigitaliseerd
  • 1871-1950
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijke Bibliotheek MM03C-101529
Nummer
  • 178
Jaargang
  • 66

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De zeeverkenners naar de Kaag

De zeeverkenners naar de Kaag

Zaterdag 7 Augustus is de groote zeeverkennersdag. Te 9 uur gaan alle zeeverkenners te Bennebroek aan boord voor het maken van een vaartocht van het Jamboreewaterkamp af naar de Kaag. Niet alleen zullen vele zeeverkenners met hun eigen materiaal aan dezen tocht deelnemen, maar op de ter beschikking gestelde schepen „Prinses Juliana", „Geisha" en „P. v. d. Hoog", en vele jachten kunnen nog een 600-tal zeeverkenners dezen tocht meemaken. • . . ...... Na aankomst op de Kaag wordt een rondvaart gehouden over de plassen, een ieder op eigen gelegenheid. Door den hoofdkwartiercommissaris voor zeeverkenners, den inspecteur voor de sèheepvaart, G. Mante, is de medewerking ingeroepen van de verschillende watersportvereenigingen om met veel materiaal naar de plassen te komen. Het zal bij gunstig weer Zaterdag 7 Aug. op de Kaag een gewirwar van jachten zijn, zoodat de ibuitenlanders een onvergetelijken indruk kunnen meenemen van de hoogte, waarop de watersport in Nederland staat en welke mogelijkheden ons waterrijk land den watersportliefhebber biedt. # Teneinde den aanvoer van vele belangstellenden mogelijk te maken, zullen de Nederlandsche Spoorwegen den trein no. 1051 richting Den Haag in Vogelenzang en Warmond laten stoppen. Te ongeveer 11.20 worden genoodigden, die met den trein komen in de gemeentehaven ingescheept en naar het verzamelpunt, de Kaagsociëteit gebracht. Voornoemde commissaris deelde ons nog mede, dat, wil men verzekerd zijn van plaats in trein en boot, dit tijdig aan hem, p/a staf Jamboreekamp, Vogelenzang moet worden aangevraagd. Voor de Kaagsociëteit beginnen te 13 uur de verschillende demonstraties en spelen van zeeverkenners en een demonstratie van den Nederlandschen Bond tot het Redden van Drenkelingen in „het redden van drenkelingen uit auto's". Te 16 uur wordt ingescheept en de terug reis aanvaard.

Sluiten