Naar boven

De tijd : dagblad voor Nederland

28-03-1972

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 18

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • N.V. Drukkerij De Tijd
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1965-1974
Periode gedigitaliseerd
  • 1965-1974
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijke Bibliotheek C 236
Nummer
  • 41123
Jaargang
  • 127

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Familiebericht

HILVERSUM, 28 maart — De graficus Maurits Escher is maandag op 73-jarige leeftijd in het diakönessenhuis te Hilversum overleden. Maurits Cornelis Escher werd 17 Juni 1898 te I.eeuwarden geboren. Hit genoot een opleiding aan de schooi voor bouwkunde en sierende kunsten te Hnarlem. woonde van 1922 tot 1934 te Rome en maakte veel studiereizen naar Zuid-Italië. Na een verblijf van enige jaren in Zwitserland en België is hij in 1941 in Nederland teruggekeerd. Zijn aanvankelijke interesse voor Zuid-Italiaanse architectuur en landschap veranderde sedert 1937 geleidelijk in belangstelling voor vlakke meetkunde en stereometrische wetmatigheid, in het bijzonder voor regelmatige verdeling van een vlak in gelijkvormige delen. Hij beoefende behalve houtsnede en gravure sinds 1930 de lithografie en sinds 1946 ook de mezzotint. Vele grafische prenten bevinden zich in musea in binnen- en buitenland. Vele van Eschers we'ken zUn ondergebracht in de Escherstichtlng, die ze in bruikleen heelt gegeven aan het Haagse gemeentemuseum. BU gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag heeft dit museum de grootste overzichtstentoonstelling van Eschers werk gehouden die er ooit was. De expositie trok drommen belangstellenden, en was opvallend door de samenstelling. De grafische techniek maakte het mogelijk meer exemplaren van een werk voor handen te. hebben om daarmee het oeuvre in verschillende groepen, in diverse technieken bijeen en in chronologische volgorde t» tonen. Behalve in Italië en Zwitserland verbleef Escher ook in Spanje en België. In het Alhambra in Granada bestudeerde hij de mozaicken. De mathematisch-constructieve principe» ervan zijn in zijn werk terug t* vinden. Houtsneden rn lithografieën van Escher tonen Ingenieuze ruimtelijke constructies. Zeil noemde HU lijn w-rk een min of meer luchtig spel. waar nooit diepzinnigheid mee was bedoeld. Het was vooral „gewoon prettig om Ie doen".

Sluiten