Naar boven

De tijd : dagblad voor Nederland

15-04-1967

Zoomen en navigeren

Gevonden in deze krant

Geen zoekvraag opgegeven

Zoeken in deze krant

Bladeren door deze krant

/ 22

Details

Permanente URL
Kop
Soort bericht
Krantentitel
Datum
Editie
Uitgever
  • N.V. Drukkerij De Tijd
Plaats van uitgave
PPN
Verschijningsperiode
  • 1965-1974
Periode gedigitaliseerd
  • 1965-1974
Verspreidingsgebied
Herkomst
  • Koninklijke Bibliotheek C 236
Nummer
  • 39603
Jaargang
  • 122

Gebruiksvoorwaarden Kranten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEE STERREN VOOR DE „HAUTE CUISINE" MIGHELIN's "RODE BEUL„

TWEE STERREN VOOR DE „HAUTE CUISINE" MIGHELIN's "RODE BEUL„

DE BRAZILIAANSE PANNEKOEKJES van chef-kok August van Mieghem van Chateau Neercanne bU Maastricht zullen beroemd worden dit jaar, net als de kip-aan-het-spit van Het Koetshuis in Veenendaal en'de sappige, kruidige . lanisrug van ' Prinses Juliana in / Valkenburg., Het zyn drie specialiteiten van de drie restaurants waarvan de keukens door" Franse beroepsfijnproevers tefdë btstfe van'»het, land;zijn In de pas uitgekomen reisgids voor de Benelux V*ff*Micfleßn staatr flrae drie zaken als enige in Nederland vermeld met bij hun naam twee sterre-tjes, de hoogste Franse lof voor kookkunst buiten Frankrijk. In Frankrijk zelf zijn twaalf restaurants versierd met drie sterren, maar dat is pen eer die alleen voor de Fra'nte haute cuisine blijft voorbehouden. Frankrijk is ten slotte Frankrijk, een klasse apart, 'een overtuiging die niet alleen door de heer De Gaulle wordt gehuldigd. Die sterrenwichelarij in de ook overigens zo bruikbare gidsen mag, dan slechts een nevenacUviteit zijn van de bandenfabriek, 'n service aan de automobilist, in kringen van restaurants rn van lekkerbekken is.het uitkomen van de nieuwe jaargang telkens weer een .gebeurtenis van belang. De gids voo» Frankrijk, is elk Jaar weer een van de best verkochte boeken in dat land met een oplaag van rond 450.000. Ook in Nederland is de. belangstelling voor dit culinair kompas, waarvan de naald , altijd naar de beste • keukens wijst, ' sterk. groeiende. De importeur van de . Guide Michelin Benelux ■; wil uit concurrentie-overwegingen geen getallen noemen, maar wel wil hij zeggen dat het aantal hier afgezette exemplaren in zes jaar tijd vervijfvoudigd is. „Gestegen welvaart, mijnheer", is de summiere verklaring-voor'deze spectaculair groeiende belangstelljng voor de gids die ook voor hen bij wie niet meer dan wat schoolfrans is blijven hangen uitstekende informatie geeft .over. hotels,. bezienswaardigheden, garages en stratenplannen van de grotere steden. DE MICHELIN heeft dit jaar, zoals gezegd, drie Nederlandse restaurants twee sterren 'waardig gekeurd, een vermelding die betekent "Verfijnde keuken,' een • omweg waard." . Verleden , jaar. was er -in Nederland, nog maar één tweester-restaurant en wel Prinses Juliana, dat al enkele jaren de hoogste lof had geoogst van de MfSrai ft .

tekent dan "uitstekende keuken in zijn klasse, een onderscheiding waarvoor, althans volgens de Fransen, niet meer dan 24 zaken in aanmerking komen in Nederland, een exclusief bezit dus voor. de betrokken restaurateurs. Het verlies van een ster wordt overeenkomstig hoog opgenomen, zij het in Frankrijk meer dan hier. Het is daar verleden jaar nog voorgekomen dat de eigenaar van een bekend Parijs visrestaurant zelfmoord pleegde nadat hij had vernomen dat Michelin zijn zaak twee sterren tegelijk had ontnomen. t,De rode beul", zoals het boekje door per uitkomend wanneer het deel uitmaakt van een.menu. Het zijn zorgvuldig gebakken flensjes die overdekt worden met een aan tafel bereide saus van koffie, caramel, likeuren en gebrande amandelen, terwijl als geraffineerde tegenstelling in het warme baksel een bolletje roomijs. schuil gaat. . DE HEER STEVENS van Prinses Juliana in Valkenburg zegt het geenszins te betreuren dat hij zijn monopolie als tweester-restaurant is kwijtgeraakt. „De gasten verwachten dan zoveel, dat het moeilijk is hen dan nog te verrassen", zo zegt hij. Hij is ovetrigens van mening dat er in Nederland nog wel zes of zeven - restaurants in aanmerking komen "ren, gezien <ïe"'kwaliteit*van hun keuken. Een van de specialiteiten die keukenmeester Cees Preyde bekokstooft is „selle d'agneau fines herbes" oftewel een sappige lamsrug, opgediend met fijne kruiden uit eigen tuin, een seizoengerecht omdat men alleen lammeren van bepaalde leeftijd wil. Prijs i la carte: vijftien gulden. ' Een man die al voor de elfde keer achtereen een ster heeft veroverd in het rode boekje, niet van Mao maar eerder in de kapitalistische tegenhanger ervan is de heer S. M. Borgerding van rötisserie Oudt Leyden in Leiden. HU is een van de initiatiefnemers van de onlangs opgerichte Alliance gastronomique Néerlandaise, een vereniging van verspreid in het land gelegen gerenommeerde eethuizen, waar het goed proeven is. Hij wil tot onderlinge samenwerking komen om de gastronomie in Nederland te bevorderen en tot betere financiële resultaten te komen voor de ondernemers in deze sector. ■ Want met verwijzing naar vele economische onderzoekingen kan hij stellen dat het. geen vetpot is. „Je . moet',er haast wel iets naast hebben waar je aan verdient om je fijne keu■ken als hobby te kunnen laten draaien",. zo zegt hij. Voor hem is dat het naastgelegen Pannekoekhuis waar de ronde . baksels als wagenwielen zo groot druk verorberd worden. Met die Alliance wil hij komen tot onderlinge vergelijking van de boeken, tot gezamenlijke publiciteit en ook tot uitwisseling van recepten, een idee waar niet alle leden voor voelen. Een zegt er: „Dan zouden we zelf bevorderen wat we, willen bestrijden: vervlakking van de eetgewoonten", een gevaar dat de heer Borgerding, zelf groot wijnkenner en gourmet, niet ziet, gelet op de regionale spreiding van de aangesloten zaken. Zijn kennis van de haute cuisine - en zijn gewicht • houdt hij op peil door culinaire tochten langs de Franse sterrestaurants om te zien, en te proeven, wat zij te bieden hebben. Dat Michelln er streng op toeziet dat met de sterrenonderscheiding geen reclame wordt gemaakt heeft hij verleden jaar ervaren toen hij zijn vaste gasten er schriftelijk op attent maakte dat hem nu tien jaar achtereen een ster was verleend. Hij kreeg prompt een boze brief uit Parijs waarin geëist werd dat al het betreffende drukwerk ogenblikkelijk vernietigd moest worden, wat de heer Borgerding maar gedaan heeft omdat hij de band met de Miehelin-heren niet graag in gevaar gebracht wil zien. Het heeft hem gevleid dat vrijwel alle ster-zaken ook deel uitmaken van de Alliance. Voor menigeen die zich geen jongen van de gestampte pot voelt zal een bezoek aan een ster-restaurant een feest zijn. Al moet men daarbij natuurlijk wel oppassen niet al te veel gelijkenis te gaan vertonen met het bolle Michelinmannetje. P. VAN DER EIJK Naast de In het artikel genoemde tweesterren restaurants zijn met eén ster onderscheiden: in Amsterdam: Excelsior, Lx- Boerderij en Adrlan; Rotterdam: Old Dutch, Coq d'Or: Den Haag: Royal. Queen's Garden, House of Lords. Saur; Wassenaar: De Kievit; Maastricht: Coln des bons Enfant»: Apeldoorn: De Echoput: Amersfoort: De Witte: s-Hertogenhusch: Chalet Royal: Breda: Mirabelle, Prlncevllle; 'Vellcrlooi: Hamert; Vlnkeveen: Ronde Venen: Hoogeveen: Oude Jachthuis; Oogstfeest: De Beukenhof; Wapeningen: Wagenlnfse Berp: Doorwerth: Beaullru, Lelden: Oudt Letjden.

Marianne'Frisch van „het Koetshuis"'en haar chef-kok J* van Heusden brachten het tot „twee sterren". Een greep uit de.kreeftenput.

Sluiten