Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

's Gravenhage.

79

gevierendeeld: 1. en 4. een leeuw, 2. en 3. een kruis; helmteeken

een vlinder; en aan weerszijden vier kwartieren:

1. De Witte (drie vlinders 2 1. Van der Kruck (een vaas,

en 1)

2. Keth (doorsneden met een boom over alles heen)

3. Van Peene

4. Van Peene (een keper, Vergezeld boven van twee toegewende korenaren en beneden van een lelie)

vergezeld van drie vogels vóór bladeren (2 en 1), de onderste vogel pikkend)

2. Van Sc hoo ten (als hiervoor beschreven sub II)

3. Van der Pol (gevierendeeld: 1. en 4. een arendsbeen, 2. en 3. een gekanteelde en tegengekanteelde dwarsbalk, vergezeld van drie bijen, 2 en 1)

4. Gooi (een leeuw).

2. Hier leggen begraven den WelEedelen Heer Heer Hendrick van Voorhoudt, heer van Sevenhuysen, Wildeveenen etc. overleden den 17en November 1639 ende Vrou Agatha Breeman, vrouwe van Sevenhuysen etc. sijn Wel Eedts huysvrouw overleden den 3en february 1663.

(Boven twee wapens: I. drie zwanenhalzen (2 en 1) en een hartschild beladen met een dwarsbalk, met een St. Andrieskruis over alles heen; II. gedeeld: 1. als I. hiervoor, 2. vijf sterren (8) (1, 3 en 1); van het eerste wapen zijn de schildhouders twee leeuwen. De helmteekens zijn: I. een bos struisveeren; II. een uitkomende zwanenhals met vlucht.)

Aan weerszijden vier kwartieren:

1. Voorhoudt (als voren I) 1. Breeman (als voren II)

2. Souburch (een burcht) 2. Suitlant (drie gespen 2

en 1),

3. Van der Wiele (chatillon 3. Houcklingh (drie eendjes met twee gekruiste stokken in 2 en 1)

het schildhoofd^

4. De Jonge (een geschaakte 4. Van der Nat (een keper, dwarsbalk van twee rijen) vergezeld van drie sterren (6).

Sluiten