Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Hoek van Holland.

Niets te vermelden.

Ned. Herv. Kerk te Hoogblokland.

„De eerste steen is gelegd door Jobs. Servaas Lotsy den 31 Maart 1880" ziet men met de namen van het geheele gemeentebestuur op een steen in den toren.

In de kerk is een dergelijke steen, waarop:

„De eerste steen is gelegd door A. Slob pres. kerkvoogd den 31 Maart 1880." Hieronder volgt het geheele kerkbestuur.

De zerken uit de oude kerk zijn grootendeels in een portaal neergelegd, enkele dienen tot stoep. Men leest er op: _

1. Hier leyt begraven Jan Anthonis. Hier leyt begrave Adrijaen van Muylwijck jongman sterft den 10 Julius 1653.

2. Hier leyt begraven Jannegen Ti el en de huysvrou van Tonis Cornelissen Boef sterf den 30 Meert anno 1653.

Willem Willemsen.

3. Hier leyt begraven A r i e n N ij s s e n hij sterft op den* 13 April anno 1687 oudt 76 jaeren met A e n t i e n L a m b e r t s sijn huysvrou sij sterft op den 24 february anno 1686 oudt 85 jaeren.

Hier leyt begraven Dionijs Ariensz.

4. Ariaentien Dircx huysvrouwe van Arien Hendrickz Teek sterft den 18 Junius 1668.

5. Hier leyt begraven Geerit Jansen in sijn leven cappetein van Hoch Blocklant sterf den 12 febrewary 1636.

6. Hier leit begraven Stintgen Wouters weduwe van Sa. JanClaesCoenen sterf dén 6en Octobris anno 1642 out 91 yaren

Sluiten