Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Monster.

220

Hadt noodlot ons beroofd van twee soo grote helden, dees wakkere telg, die uyt het wijd beroemd geslagt der edele Stuarts al van ouds zijn afkomst telden, hat lang verdiend als voogd der zee te zijn geact; dat Zeeland zig beroeme op 't graf dier eerste looten,

> handhavers met hun raad en moet van 't vaderland, Polanen houd een held in hare kerk beslooten, die teffens zeevoogd was en Staten afgezant. Obiit 13 Juni ao. MDCCXXII.

Hieronder de voorstelling van een zeegevecht.

N. Seunties fecit.

(Zie ook Mdbl. Ned. Leeuw 1886, blz. 35 en eene afbeelding in Mdbl. 1901, blz. 169.)

II. Dit monument is van hardsteen en heeft zeer geleden door den brand.

Het opschrift is alleen in het midden overgebleven. Bovenaan is het wapen als sub I.

erosissim

.... Jacobo Joanni Pieterson ....

.... classium foederati Beigiï vice-prae....

.... acrum perpetuae memoriae hoe mo

.,... admonitus debito pietatis o

.... ultimus de quatuor frat

.... dequegente Pietersoniana sup ....

.... moestus, sed libens, B

.... tus est die XIX Octobris ao. M

.... mortuus XXIV febr. ao. M

Ned. Herv. Kerk te Moordrecht.

Op het orgel ziet men het wapen vanMoordrecht, waaronder: Dit orgel is ingewijd den 27 September 1818 door den Weleerw. Heer J. Sterck pred. alhier.

Op een koperen kroon ziet men drie wapens: 1.Moordrecht; 2. op zilver een zwarte keper, vergezeld boven van twee roode koeienkoppen en beneden van een roode roos; 3. op goud een

Sluiten