Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOUWKUNST DER ROMEINEN.

235

Fig. 239. Fragment uit den Jupitertempel te Baalbek, begin 2e eeuw n. Chr.

Bij het paleis lagen bibliotheken, j' schilderijengalerijen, tempels, : basilica's, theaters, thermen, en • zelfs huizen, fora en triomf bogen, : zoodat het paleis een gebouwen- l complex vormde ter grootte van • een stad.

Het paleis op den Palatijnschen- J berg, een der 7 heuvelen van Rome, S werd door Augustus begonnen, en door ; de Flavische keizers verbouwd. Ook ; Tiberius en Calligula bouwden hier, S en Septimus Severus, wiens paleis op- ; vallend barokke details vertoonde. Het ! .219. 1. paleis van Domitianus leek, door den i gesloten bouw, op een zeer groot, rijk J huis. Voor het smalle hoofdfront lagen ï pijlergalerijen, waarin 3 hoofdingangen, S een leidend naar de basiliek, een naar ;

de huiskapel en de middenste naar een •••.«•...•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

groote, rijke troonzaal van 30 bij 39 M., en die omgeven is door zuilen en nissen. Achter de troonzaal ligt het peristylium, 58 M. lang en 53 M. breed j aan weerszijden hiervan lagen een aantal kleinere vertrekken

met halfronde exedra's, en aan de achter¬

zijde de eetzaal (triclinium), 30.5 bij 34 M. groot, met in de hoofdas een ondiepe nis en aan weerszijde een rotspartij met waterwerken (nymphaeum).

Ook paleizen te Albano en te Tivoli zijn goed bewaard gebleven. De villa van Hadrianus te Tivoli is beroemd, omdat keizer Hadrianus, die zeer veel gereisd had, en een voorliefde had voor het Hellenisme, er in het klein een aantal copieën liet maken van de meest beroemde gebouwen uit dien tijd.

h. De triomfbogen zijn de meest volmaakte specifiek Romeinsche bouwwerken, meer decoratief dan nuttig, die hun

! ontstaan te danken hadden aan de

zucht van het volk om overwin-

Fig. 240. Rondtempel te Baalbek.

ningsveldtochten te verheerlijken

Sluiten