Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ROMAANSCHE BOUWKUNST. 415

geweest. Verder zijn nog gedeeltelijk Romaansch de Abdijkerk te Rolduc, en de kleinere natuursteenen Limburgsche kerkjes te St. Odiliënberg en te Susteren. Fig. 424. 5. De mooiste Romaansche kerk uit Nederland is de Fig. 427. St. Maria Munster te Roermond, in 1218 door Gerard III van Nassau, graaf van Gelder en Zutfen, gesticht. De dwarsbeuk eindigt halfcirkelvormig, terwijl het koor is afgesloten door kapellen. Inwendig zijn de diep neerhangende gewelfsluitsteenen uitsluitend decoratief. De kerk is meesterlijk gerestaureerd door den architect Dr. P. J. H. Cuypers.

Fig. 420. In Nijmegen is de apside van deKeizerszaal van.

het Valkhof, in 1155 door keizer Frederic Barbarossa geFig. 421. sticht, mèt de Karolingische kapel het eenige wat uit den

Romaanschen tijd is overgebleven.

Te Utrecht bleef van de in 1814 gesloopte St. Maria-

Fig. 426. Helpoort te Maastricht

Fig. 427. Munsterkerk te Roermond.

kerk (1130) de gedeeltelijk gerestaureerde kloostergang bewaard. Gedeeltelijk Romaansch zijn de St. Janskerk, de St. Pieterskerk, voltooid in 1045, met gewelven uit later tijd, en driebeukig met dwarsbeuk; en de St. Nicolaaskerk, met Romaanschen toren; beide eerstgenoemde kerken Fig. 419. hebben nog een Romaansche krypt.

Uit het overgangstijdperk zijn van de vele kerkjes te noemen de fraaie kerk te Zuidbroek in Groningen, en die te Oldenzijl en te S t e d u m; de toren van de laatste is met Fig. 429. een zadeldak afgedekt; de steunbeeren zijn, evenals het veelhoekige koor, uit later tijd.

In Zuid-Nederland is de kathedraal te Doornik (1213) gedeeltelijk Laat-Romaansch, gedeeltelijk Gothisch; de lengte van deze hoofdkerk is 125.50 M. en de breedte 22.50 M. Hoewel vele kerken uit het Laat Romaansche tijdvak gedeeltelijk den Romaanschen, gedeeltelijk den Gothischen stijl vertoonen (immers, de bouwmeesters gaan mét hun tijd mee, en passen den nieuwen stijl toe) is het met de kathedraal van Doornik toch een bijzonder geval, omdat,

Sluiten