Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeft men bij bet koppelen naar bet plat, zooals reeds is aangegeven," de som der veranderde breedten en de som der afwringen bepaald, dan kan de A L. weer gevonden worden door Middelbr. of door Vergrootende br., dus door de formules :

AL= afw. sec M.b. of t^~L. — tg K. (\5 \S )•

atw. x....

Om de gen. gez. K. en v. te vinden heeft men tg K. = —«ij de nat. tang. zoekt men weer in de streektafel, het bijbehoorende aantal streken of graden, d. i. den gen. gez koers en in «beefde tafel de gen. gez. verheid met de A b. of de afw.; is Ab. / atw. dan met A b., in het omgekeerde geval met afw.

Voorbeeld (Naar het plat.)

8 mijl, OZO 32 mijl en ZtO 24 mijl. Gevraagd: 1°. Bekomen b. en L.

2°> Gen. gez. K. en v.

~~ j j ' A b. afw.

Koersen. Str. v. -J ^ | ^ 0. | W.

i—i i

NO1/ O 4V> 24' 15',1 — 18',7 —

ZZ0//220 \hTt 28' - 24',7 13',1 -

NtWV2W l1/» !2; 11'5 ~ ~ Va WZW 6 ■ 8' — 3,1 — ' '4

OZO 6 32' - 12',2 29',6

zto i 24' k»! ig_L=^

26',6 63',5 66',1 | 10',9

26',6 10',9

Ab = 36',9Z. 55',2 0 = afw.

a. Door M.b.

Afg. b. = 15°20' N. Afg. L. = 12° 6; O

A b. = 36',9 Z. * L. = 57 ,1

Bek. b. = 14°43',lK Bek. L. = 13° 3', 1 O. M.b. = 15° 1',5

a«15°l',5 = 1,035 tyK. = ^-=S = M9

AL. = afw.Xs^-M-b- Ab- 36'9

AL. = 55',2Xl,035 = 57',lO. K. = 5 str.

K. = 5str. | v>_66' 4 afw. = 55',2 ) ' * „,

Gen. gez. K. en v.: ZOtO. 66,4 mijl.

Sluiten