Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor 'f verbeteren van J) </ew. hoogte:

Bepaal eerst den M. T. Greenwich, zoek in den Almanak het equat. -hor. verschilz. en de ware x/2 m. en verbeter die voor den M. T. Gr.; herleid het aldus verbeterde equat. hor. verschilz. tot hor. verschilz. met behulp van Tafel XLI, en bereken het verschilzicht in hoogte uit de formule verschilzicht in hoogte = horizontaal verschilzicht X cos schijnbare hoogte. Pas index-correctie toe en schijnbare kimduiking, middelbare straalbuiging, verschilzicht in hoogte en ware £ m. als bij zonshoogte.

De Tafels YÏLA en VUB geven gelegenheid om met voldoende nauwkeurigheid de j) of ([" gem. hoogte tot -£ ware hoogte te herleiden. De argumenten van Tafel VII .4 zijn J) gem. hoogte en. ooghoogte boven water, die van Tafel VUB, J) gem. hoogte en maans ware i m.

Voor H verbeteren van planeets gem. hoogte:

Toepassing van index-correctie, schijnb. kimduiking en refractie als bij de zon; zoek equat hór. verschilz. in den Almanak, beschouw dit als hor. verschilz. en zoek hiermede en met de sch. loc. hoogte de parallax in hoogte in Tafel XXXVII (opt.). Randshoogten worden aan boord niet genomen, dus geen toepassing van ware x/2 m.

Voor H verbéteren van een sters gem. hoogte heeft men slechts toe te passen index-correctie, schijnb. kimduiking en refractie.

In Tafel VI vindt men met de argumenten, gemeten hoogte en hoogte van het oog boven water in Meters, de schijnbare kimduiking en middelbare straalbuiging in één term vereenigd.

Door toepassing van het Tafeltje onder aan de bladzjjde kan Tafel VI ook gebruikt worden voor het herleiden van een planeets gem. hoogste tot ware hoogte.

Voorbeelden.

1. 30 Juni, het oog 8 M. boven water, ©_gemeten h.= 18°9'20", gevraagd de 0 ware h.

(•)gem.h. = 18° 9'20" Volgens Tafel V.

k.= 5' l"

sch.loc.h. = 18° 4'19" ©_gem. h. = 18° 9',3

R.= 2'57" l"verb. = + 8',1

w. loc. h. = 18° 1'22" '0, ■ 2° verb.= —0',2

p.= 8" 0w.h. = 18°17',2 ©w.V2m= 15'46"

0 w. h. = 18°17'16" 2. 11 October 1882 op 40° geg. N.b. en 15° geg. "W.L. des namiddags te 7"38m geg. WT.a/b is bij aanw. tgdm. = 10u34ra209 ([" gem. h. = 40°57'30//. Oog. 7 M. boven water. Stand, tijdm. =— 2"9m40s. Gevraagd -g ware hoogte. 11 Oct. geg. W.T.a/b = 7u38mNM. Aanw. tijdm. = 10"34m208

11 „ Y » * =7»38ra Stand =-2» 9m40a

geg. W.L. in tijd==P 11 Oct. M.T.Gr. = 8u24m40s

11 Oct. geg. W.T.Gr = 8a38m 11 „ M.T Gr. = 8™,4

Sluiten