Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O GULDEN HOOFD.

o Gulden hoofd der blijde zonne, volheerlijke, altijd nieuwe bronne

van levenskracht; wie heeft u in die blauwe streken het brandend voetspoor uitgesteken

en voorgedacht?

Gij staat des morgens op, beneden 't bereik van sterflijke oogenleden;

en, rijzend, dan verblijdt gij mensch en dier en boomen, en 's avonds laat gij los de toornen

van uw gespan.

o Edel' zonne, o machtig wezen, o zienlijke afgezant van dezen

cüe 't al beveelt; wat ben ik, of wat zijt gij, schoone, als, in des Heeren schild en kroone,

een wapenbeeld?

Zoo kent men aan des ridders wapen zijn hofgezin, zijn huis, zijn' knapen,

zijn heerlijk slot; zoo kan men, aan uw pronksieraden, o zonne, uw edelen Ridder raden:

zijn name is — God!

Sluiten