Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'k En kende u niet en, bovendien, 'k en zocht u van nabij te zien,

voorwaar, noch aan te roeren, zoodanig is de rake *) omtrent uw kwaadheid, overal bekend

en ruchtbaar, bij de boeren.

Men scheldt dat ge, iedereen ontvriend, tot voedsel van den ezel dient;

men schuwt uw' scherpe bladen; doch, hij en scheldt onnut u niet, die 't schoone in al Gods werken ziet,

en 't goede zoekt te raden.

Men scheldt... of, erger nog, men hoort, van wetswege, en bij koningswoord,

gebannen en geboden, dat 't distelvolk men, een en al, te zeisene en te spade, zal

verdoen, en de eerde uit roden.

Bermhertigheid voor 't schamel wied, eilaas, dat ge al te ongeren ziet:

aanschouwt hoe 't, ia, de steenen, de vuile brokken, daar t geweld der steêlie'n meê den buiten kwelt,

komt zedig groen verleenen.

Aanschouwt, op eiken staf, hoe lief elk distelhoofd zijn' blommen hief,

geheel of half maar open; hoe net, van niemand aangeraakt, een' krage om elke blomme blaakt,

vol verschen dauw gedropen.

x) Roep.

Sluiten