Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Diameter Inhoud Inhoud in K.G. Aantal Aan/al ^

_ n „ , . met maïs te

in Meters. in M3. S.G. = 0,7. koeien. betelen

I I

5 196 137.200 22 +2

6 282 1977000 33 3

7 384 268.800 44 4

8 502 351.400 58 5,5

9 635 444.500 74 7 10 785 549.000 91 8,5

In den grond ingebouwde silo's hebben het voordeel, dat ze gemakkelijk gevuld, bovengrondsche silo's dat zij gemakkelijk geledigd kunnen worden. De bodem in ons land is meestal van dien aard, dat ondergrondsche silo's niet dan met zeer hooge kosten gebouwd zouden kunnen worden.

Een andere methode van inhoudsberekening is deze, dat men aanneemt per volwassen stuk vee noodig te hebben een ruimte van 6 M3. voor 200 voederingsdagen.

Silo-torens komen dan het meest in aanmerking voor grootere bedrijven, soms meerdere op een boerderij, elk voor 30—50 stuks vee.

Constructieve eischen. Voor de berekening van de wanddikte, eventueel de beschermende ijzeren banden of de ringbewapening behoeft men in geen geval den inhoud van den silo te vergelijken met een vloeistof van overeenkomstig soortelijk gewicht. Het blijkt dat de massa zoo compact wordt, dat slechts een geringe zijwaarsche druk optreedt. Alleen de voeting behoeft extra-voorziening, omdat hier de grootste druk optreedt.

Alleen wanneer de uitstort-openingen over de volle hoogte doorloopen (zie fig. 3ft) dient een omgaande versterking aangebracht (zie fig. 6a, 6b en 6c), die aansluit aan de wandconstructie van de verticale gleuf.

Omdat de doorgaande luiken, ondanks de dichting der naden met vilt, steeds lekken, voldoen de plaatselijke luiken beter (zie fig. la), die evenals de andere steeds van binnen uitgenomen moeten worden.

Het groenvoeder kan door een over de volle hoogte van den silo opgaande schacht naar beneden worden geworpen, die van binnen af van buiten van klimijzers is voorzien (fig. 3a).

2. Het voeder wordt ingebracht door een opening boven in den silo, met behulp van opvoerwerktuigen, door motor of locomobile gedreven. Men

Sluiten