Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beriepen ze zich uitdrukkelijk op art 15 van het Accoord, waarbij hun „de onderwynt van tschoudtambacht ende emolumenten van dyen" toegestaan was „tot die af f quitinghe van tzelffde schoudtambacht".

Tot de terugbetaling van de f 20.000 schijnt het nooit gekomen te zijn; althans Wagenaar deelt ons mee, dat de stad, sedert het Accoord in het gerust bezit van het schoutambt gebleven is1).

i) Waoenaar: Amsterdam, Stuk Dl (Deel VU, Boek I), fol. 280.

Sluiten