Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem weer te kwellen en slechts een reusachtige» beefsteak met een liter „bitteibeer" behoeden hem voor den hongerdood. Tegen zes uur nuttigt hij „dinner", na eerst tusschen 4 en 5 nog „afternoon tea" gebruikt te hebben, en voor „dinner" verlangt de Brit „a good square meal", dat is: een maaltijd waar een normaal mensch Wel een week van leven kan.

Ik geloof, het zit in de lucht, want zelfs de vreemdelingen die in Engeland komen, volgen weldra de Engelsche gewoonten en vinden het gebruik van drie warme maaltijden per dag niet te veel. De Engelsche „cuisine" verschilt aanmerkelijk van de Fransche en (wat nog al gelukkig is) ook van de. Duitsche. De groenten worden in het land der Britten gewoonlijk op barbaarsche wijze toebereid, en vooral de Hollander, die van een land komt, waar men weet hoe men ze behandelen moet, klaagt er steen en been over.

Doch al zijn de groenten slecht, het vleesch is er des te beter en de „roastbeef" of „shoulder of mutton" zijn onovertrefbaar. Het is waar, de Engelsche beefsteak is niet zoo malsch als menige biefstuk dien men op het vasteland krijgt, doch men moet niet vergeten dat koevleesch nooit zoo malsch is als het vleesch van sommige andere viervoeters.

De Brit heeft een heilige vrees voor den biefstuk van de vastelanders, en daar het in Engeland een algemeen bekend feit is, dat hun afgeleefde paarden naar het vasteland vervoerd worden en aldaar op

Sluiten