Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

humeur is, en de heeren begrijpen niet, waarom het voorhoofd van den gezagvoerder zoo somber staat en waarom men hem niet meer in de rookkamer ziet.

Maar de kapitein ziet het volle gevaar en hij en zijn officieren staan op de brug, turende in den donkeren nacht. Volgens berekeningen moeten zij het licht van den vuurtoren zien — drie uren lang staan zij reeds te staren, doch de nacht is pikdonker, niet de flauwste flikkering aan den horizon die het verre licht aanwijst.

Zouden zij zoo ver afgedreven zijn ?

„Sst, Captain, Breakers ahead !" en de forsche stem van den maat schijnt niet zoo vast als anders.

En dan luisteren zij angstig naar een geluid zoo gevreesd, bij den zeeman — het breken van golven op een rotsachtige kust.

De kapitein verbleekt onder zijn gebruinde huid en springt snel naar de telegraaf.

Ting-ting klinkt het in de machinekamer en de wijzer staat op „Full speed astern." De machinisten' verliezen geen tijd het bevel uit te voeren. Midden op zee „full speed astern", zij beseffen welk gevaar het schip dreigt, ofschoon zij, opgesloten in de diepten van het schip, het gevaar niet eens*onder de oogen kunnen zien. Angstig wachten zij af wat komen zal.

De zware schroef beukt de golven en schuimend vliegt het water langs de zijden van het schip, dat langzaam zijn vaart vermindert.

Ting-ting — en de machine stopt.

In de smokingroom wordt een concert gegeven en

Sluiten