Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

la fouvchette) en na de thee hoort men het dingdong van de klokken en gaat de geheele familie weer naar de kerk.

In den avond wandelt men wat of er wordt piano gespeeld, „goede" muziek wel te verstaan. Bij het hoeren van werehlsche muziek, zooals b.v.: „Hopsalderira, hopsaldera" zou de heele Brittenfamilio een stuip krijgen.

En dat is dan de Zondag van negen-tienden van de Engelsche families.

Op het schip heerscht ook helaas, deze Engelsche Zondagsgeest. „Decksports" mogen op Zondag niet plaats hebben, kaart, schaak, trictrac etc. mag niet gespeeld worden, liedjes, behalve kerkliederen, mag men niet zingen, ja zelfs fluiten wordt u kwalijk genomen.

De eenige afleiding is de inspectie die iederen Zondagmorgen gehouden moet worden, zooals in het „Boek van Regels" staat.

„The Crew are to be mustered in clean clothers and inspected by the Commander every Sunday". (t) Dan staat de bemanning in twee lange rijen aan weerszijden van het dek opgesteld en zien er allen pijnlijk zindelijk en „Zondagsch" üit.

De kwartiermeesters, de matrozen, de stokers, de stewards, de koks, de jongens etc, allemaal netjes gerangschikt en geclassificeerd op een lijntje zoo recht als de mast van het schip.

(f) De equipage moet gemonsterd worden in schoone kleeren en geïnspecteerd door den Commandant, iederen Zondag.

Sluiten