Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERMOEIDHEID EN VERMOEIENIS.

Taylor verklaart overal stout en boud, dat de arbeiders twee, drie, viermaal, soms negenmaal zooveel kunnen werken als tot | u toe, zonder er bijzonder moei van te worden. Hoe hij daar achter kwam, wacht hij zich wel ons te verhalen; en nog veel minder probeert hij het wetenschappelijk te bewijzen. Wat daar zoo al niet voor noodig zou geweest zijn, willen wij echter nu eens uitvoerig nagaan, ter leering vooral van Taylors aanbidders en volgelingen, die, evenals hij, voortdurend met het tooverwoord „wetenschap" schermen, maar" van wetenschappelijke zielkunde en proefondervindelijke vermoeienisstudie weinig anders schijnen te kennen dan den naam.

Vooreerst moeten wij dan onderscheiden het subjectief vermoeienisgevoel of de moeheidspijn, en de werkelijke objectieve vermoeidheid. Zeker, in de meeste gevallen gaan beide eendrachtig samen. Wie werkelijk uitgeput is van vermoeidheid, voelt meestal inderdaad een heftig neerdrukkend vermoeienisgevoel. Maar dat neemt niet weg, dat toch iemand best vermoeid kan zijn, zonder dat hij het voelt. Sinds dat eenmaal duidelijk werd, was het vóór alles zaak: een methode te vinden, om onafhankelijk van het subjectieve vermoeienisgevoel de objectieve vermoeidheid te meten. Nu daar is men op verschillende

Sluiten