Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en een tijd daarna is de vermoeidheid weer heel en al geweken.

Hieruit volgt, dat lichtere graden van vermoeidheid, vallende binnen het eerste stadium nog volstrekt niet bedenkelijk of gevaarlijk zijn. Het zijn nu eenmaal de onvermijdelijke begeleidingsverschijnselen van allen voortgezetten vi talen arbeid. En zoowel dieren als menschen geven zich instinctmatig in spel of in ernst zonder nadeelige gevolgen aan deze vermoeidheid over. Pas na zoo'n voorbijgaand eerste stadium toch komen wij op onze volle kracht. De nieuwste physiologische onderzoekingen schijnen dat trouwens experimenteel te bewijzen. Spuit men toch iemand vóór het begin van het werk een flinke dosis Kenotoxine, het zoogenaamde vermoeidheidsvergif in, dan voelt zich zoo iemand aanstonds vermoeid en uitgeput, en alle proeven op hem genomen, bewijzen duidelijk, dat hij werkelijk objectief vermoeid is; geeft men hem daarentegen slechts eene heele kleine dosis Kenotoxine, dan werkt zoo iemand niet langzamer, maar sneller en nauwkeuriger dan normaal. Het blijkt m.a.w. dat ons organisme op dit gift met een tegengift reageert, waardoor het een- tijd lang tegen dat gift onvatbaar of immuun wordt, juist als bij de koepokinenting enz. door actieve immuniseering.

En dit wordt tot zekerheid, door de proef op de som te nemen. Uit de spieren van aan vermoeidheid gestorven dieren, heeft Weichardt ook dat tegengif

Sluiten