Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar in géén geval langer, van ontegensprekelijk veel nut. In zulk een korten tijd toch worden weer bijna al de gifstoffen uit de vermoeide organen weggevoerd, en is dus het herstellingseffect zeer groot, maar het onderbrekingseffect, mits de pauze niet langer dan 10 minuten duurt, nog weinig merkenswaard.

Er is dus veel aan gelegen, dat wij nauwkeurig den overgang van het tweede naar het derde stadium kennen. Want hoe eer wij, bij het optreden der kwalitatieve vermoeidheidsverschijnselen, erbij zijn met zoo'n kleine pauze, des te totaler is het herstel van kracht.

Na die kleine pauze staat de arbeider dus weer volop in het tweede stadium. Dat duurt een tijdje, maar gewoonlijk niet zoo lang, als voor de pauze natuurlijk. Wanneer nu opnieuw het derde stadium intreedt, zou eenzelfde pauze van 7 a 10 minuten al niets meer baten; want het bloed is niet zoo frisch meer, het is in het heele lichaam al door en door met gifstoffen vermengd en een doorspoeling brengt dus weinig voordeel. Bovendien is de aanpassing, en de oefening nu juist zeer merkbaar. Vandaar dat nu een zelfde pauze veeleer zou schaden. Daarom werke men nu rustig door, totdat het heele derde stadium is voltooid. Vóór dat evenwel het vierde intreedt, m. a. w. zoodra de snelheid begint af te nemen, moet het schafttijd wezen.

Deze tijd voor het middagmaal mag niet te kort

Sluiten