Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drang tot economiseeren, welke den particulieren ondernemer is ingeschapen. ')

Een ander gravamen is dat het publieke ondernemingsleven licht gedrukt wordt door ongewenschte politieke invloeden. De toenemende schaar van ambtenaren, beambten en werklieden kan op de besluiten der publiekrechtelijke lichamen een verkeerde werking uitoefenen. In Engeland is het vdbrgekomen dat door zekere politieke constellatie de gemeentewerklieden aan de candidaten de door hen gewenschte maatregelen konden voorschrijven. Soms gaat ook in onze groote steden van de verlangens der gemeentewerklieden en gemeenteambtenaren eene groote electorale betoovering uit.

Niet alleen bij de vaststelling der arbeidsvoorwaarden zijn verkeerde politieke uitwassen te laken. Ook bij de vaststelling van de prijzen der producten vielen bedenkelijke symptomen waar te nemen. Nootlottig is de^ vermenging van het publieke bedrijfsleven met politieke bijbedoelingen; gedacht worde slechts aan de onzuiverheden die het verpoliticeeren der levensmiddelenvoorziening met zich moet brengen.

Een derde moeilijkheid schuilt in de personeelkwestie. Hoe warme sympathie ook voor de ambtenaren als menschen moge worden gekoesterd, toch moet Mr. Smissaert worden toegegeyen, dat ze anders zijn of anders worden dan gewone menschen. Zij zijn anders, omdat ze van nature de rustiger, zekerder, veiliger, enger afgebakende ambtelijke loopbaan verkiezen boven de onzekere kansen van het vrije beroep. Zij worden anders, krijgen die eigenaardige ambtelijke plooi, welke

') Goede opmerkingen hierover bij Mr. Dr. H. W. C. Bordewijk, Economie en behoefte, Groningen en Den Haag, 1918.

Sluiten