Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tionnairen, noch de obscuranten van de vele reaktionnaire vertakkingen die éénzelfden lafhartigen teruggang, éénzelfde terugzinking beduiden, zijn de steunpilaren der moraal en der religie, d.w.z. de steunpilaren van het Leven, maar de vrije denkers, de strevers vooruit en omhoog, zij die gelooven in de .mogelijkheia van een zich altijd verjongend Leven volgens lijnen eener altijd voortbewegende geestelijke bewustwording, eener algeheele psychische evolutie. .

Ruk de blind-doek u van de oogen, maar vooral ruk de aarzeling, de wijfeling, de terughouding uit uw ziel, vernietig in u zelf en in anderen de fatale sneer der cynische onverschilligheid.

Nu, juist nu, nu de re-aktie ook ons heeft aangegrepen en Nederland de buit is geworden der achterblijvers in menschelijke cultuur, nu is het moment aangebroken der ontwaking en der handeling. Zoo niet, waar blijft dan o Nederlanders! uw veel geprezen vrijheidszin, uw kracht als werkelijke cultuur-natie? Laat u niet wijs maken door de dommelende gemakzucht van den tevreden materialist, door de kleinzieligheid der schuchtere conventie, door lafhartige wijffelaars dat wat ik daar zeg overdreven is, slechts phrase. Integendeel het is de meest nuchtere waarheid, het meest ingrijpende feit der werkelijkheid, deze algemeene terugdeinzing der meerderheid om verder de raadselen des Levens te ontcijferen niet alleen, maar om datgene wat reeds met zooveel moeite werd ontcijferd en veroverd door te voeren tot zijn uiterste en logische consequentie.

De miskenning, de negatie, de onderschatting van het meest merkwaardig feit der menschelijke ontwikkelings-geschiedenis: de voortgaande menschelijke bewustwording, de geestelijke evolutie dreigt met eiken dag verder, te worden: een nationale en internationale ramp van diep ingrijpende beteekenis.

Dat wij op dit oogehblik in de 20e eeuw, de eeuw die met oneindig groot verlangen en vol hoop werd tegemoet gezien, staan voor een teruggang van de gevaarlijkste soort, gevaarlijk omdat zij met een waas van waarschijnlijkheid tegenover moderne malaise en moderne gevaren omgeven, zich weet in te dringen waar haar toegang verboden' moest zijn, dit feit dat de cultuur van het westen bedreigt, is het gevolg van een te kort in de algemeene richting van een denken, dat, zich verzadigend aan de weelde der materieele

Sluiten