Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik je kwijt wou zijn, ik dan nog zou vragen naar recht of onrecht ? Fft (gebaar) hoor! Maar ik begin te gelooven dat jij mij loozen wilt....

Jan. Elzebee, hoe kun je ... .

Elzebee. Stil, geen woord meer. Ouwe zondaar! 'k Heb je al veel te lang laten praten. Jij, met al je mooie zware woorden van pretentie, en rechtvaardigheid, (door al haar scherts spreekt toch ontroering). Ik geloof dat je je daar zat wijs te maken dat je na deze „wereldschokkende ontdekking" geen „degelijk verstandig" echtgenoot voor me meer zou kunnen wórden.

Jan (moet nu toch lachen). Zoo erg was 't niet. Maar wel vreesde ik, dat jij, nu je gezien hadt Wat in werkelijkheid mijn menschenkennis waard is ... .

Elzebee. Maar Johnny, hoe meer flaters je begaat, hoe liever je me bent!

Jan. Dat wil zeggen ....

Elzebee. Nee, dat wil zeggen wat't zegt. — Dacht je dat zoo'n zelfbewust onfeilbaar heerder-schepping 'n ideaal was?!

Jan (lacht). Zelfbewust en onfeilbaar; leek ik dat heusch?

Sluiten