Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klif, een 10 Meter hooge heuvel, vroeger door de zee gehavend, thans door het Provinciaal Bestuur geheel beschermd.'t Zij men den blik zeewaarts wendt naar de Hollandsche kust, waar ettelijke steden en dorpen zichtbaar zijn of landwaarts, altijd is de aanblik even verrukkelijk.

In de nabijheid van H e m e 1 u m vindt men andermaal een golvend terrein. Naar het noordwesten wordt hier een schoon

Panorama — Koudum.

uitzicht geboden op de M o r r a, de groote herberg van Galamadammen en daarnaast op de F1 u e s s e n. Daarachter ligt schilderachtig het dorp Koudum, nog verder verrijzen de hooge torens van Hindeloopen en W o r k u m.

Naar den anderen kant ziet men eveneens een boeiend

Sluiten