Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOLKSLIED.

Wie Neerlandsch graan per boot verwacht,

Van vreemde smetten vrij, Wiens mailboot niet werd opgebracht,

Verheft den zang als wij, Die tusschen honderd mijnen voer,

Met een onbeklemde borst, Die stemt met ons hei feestlied In,

Voor Vaderland en vorst (bis).

Wie Neerlandsch werkelooze is,

En van zijn weekgeld vrij, Die 'n paar maanden honger leed,

Kijkt net zoo scheel als wij. Hij kauwt met ons vereend van zin,

Op een stuk oubakken korst, En stemt met ons geen feestlied in,

Bij dertien graden vorst (bis).

Wie Neerlandsch bloed door d'adren vloeit,

Van limonade vrij, Wiens maag van oude klare gloeit,

Verheft zijn prop als wij. Hij schenkt met ons vereend van zin,

En zorgt dat hij niet morst, Het. welgevallig glaasje in,

Voor Vaderland en vorst (bis).

Wie Neerlandsch geld in 't loodje vloeit,

Door reuzen~knoeierij, Wiens hart voor contrabande gloeit,

Is goochemer dan wij. Hij leeft met ons vereend van zin,

Maar als tie even dorst, Verpatste ie voor woekerwinst,

Zijn Vaderland en vorst (bis).

Wie Hollandsch bloed door d'adren vloeit

Van zochten dwang nog vrij, Wiens hart voor d'arme Belgen gloeit,

Die helpen mee als wij. Hij stilt met ons vereend van zin,

Den honger en den dorst, En wenscht het Belgisch volksgezin,

Zijn Vaderland en vorst (bis).

Krekelzangen. , /.

Sluiten