Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 59.

Lid 1 is de eerste zin van § 2 van het IIde Hoofdstuk van de Grondslagen.

Lid 2 komt overeen met art. 49, lid 1, Regl. Civ. fonds.

Lid 3 is lid 2 van dat artikel, aangevuld met hetgeen is aangegeven in lid 5 van de aangehaalde paragraaf van de Grondslagen.

Lid 4 is lid 3 van het aangehaald art. 49, eenigszins gewijzigd om in overeenstemming te komen met lid 4 van § 2.

Lid 5 komt overeen met lid 4 van het art. 49.

Lid 6 geeft uitvoering aan lid 6 van § 2 van de Grondslagen.

Leden 7, 8 en 9 komen overeen met de laatste 3 leden van art. 49, Regl. Civ. fonds.

Artikel 60.

Komt overeen met § 3, Hoofdstuk II van de Grondslagen behoudens het volgende:

In lid 2 zijn niet overgenomen de woorden „of de Administratie van het fonds".

Art. 50 Regl. Civ. fonds kent niet het doen van betalingen rechtstreeks aan de Administratie en het lijkt niet wenschelijk dit voor het nieuwe fonds in te voeren. N.h.v. dient streng te worden vastgehouden aan het beginsel dat de Administratie van de fondsen geen bemoeienis heeft met het ontvangen en uitbetalen van gelden.

In lid 3 is het voorschrift in lid 3 van bedoeld art. 50 ongewijzigd overgenomen, zoodat wordt gesproken van vaststelling van ontvang- en betaalregelen in de koloniën door het koloniale bestuur, en niet, als in de Grondslagen wordt voorgesteld: „in Nederlandsch-Indië door den Gouverneur-Generaal". Dit laatste is minder gewenscht, omdat wanneer een deelgenoot in het locale fonds zich in Suriname of Curacao bevindt, hij zich moet onderwerpen aan de in die koloniën geldende regelen.

Artikel 61.

Zie § 41 van Hoofdstuk II van de Grondslagen.

Artikel 62.

Komt overeen met art. 51, Regl. Civ. fonds.

Sluiten