Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vleierijen en attenties, hun opgewekte conversatie en royale beurzen haar beter wisten te amuseeren dan haar met den dag somberder en zwaartillender wordenden heer gemaal.

Zoo vergingen de zomermaanden voor Siegfried in 'n dolle wisseling van emoties en stemmingen. Maar hoe langer hoe scherper begon hij de droesem te proeven, die op den bodem van den van zinnengenieting overschuimenden levensbeker bezonk. De ontnuchtering kwam en daarmee 'n gevoel van vereenzaming. Hij wist nu al wel, dat de gasten, die z'n woning bleven bezoeken, niet om hem kwamen, dat Lilly zich 't best amuseerde, wanneer hij afwezig was. En hij begon z'n apartementen,' die hij met zooveel smaak en kosten had laten inrichten, doch waar hij noch huiseüjkheid vond, noch de tot arbeiden stemmende rust, te ontloopen. Aanvankelijk met V^p Rode, maar spoedig alleen begon hij dagen-lange voettoeren in de verrukkelijke omgeving van Münctaa te maken. Wat hem tot het zoeken van de vredige landelijke eenzaamheid gedreven had, was ook de raadselachtige verandering, die sinds korten tijd in Van Rode had plaats gegrepen. De overmoedige levensgenieter was plots n ernstige peinzer geworden, 'n Vrouwenkwestie, Wisten de vrienden, 'n ongelukkige liefde. En ze vermaakten zich uitbundig over het feit, dat 'n Lebemann als van Rode tenslotte zich toch had laten vangen door n paar mooie oogen. Maar het fjjne wist niemand en Éeitelijk fantaseerde men 'n roman op vage vermoedens Het eenige, dat vast stond, was, dat Van Rode zowfer zich verklaard te hebben zelden meer verscheen in de kringen, waarvan hij vroeger een der voormannen was geweest. Op welken grond men tot 'n hefdesdrama gekomen was als motief voor deze plotselinge, zonderlinge houding, wist eigenlijk niemand, «aar de vondst

Sluiten