Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bolletje, dat omhoog-omlaag, omhoog-omlaag wordt getrokken door een onzichtbaar touwtje.

Zijn bewegingen zijn fluweelig en week als van sluipende muizen of wezels. Arme omschrijving ; zijn bewegingen zijn rond...

Rond zijn de kralen van zijn poppeoogen....

Rond is zijn lijfje; rond is zijn nest en rond is de ingang daarvan ...

Rond zijn zijn eieren en hij kruipt uit principe door ronde gaten

Vlug en vaardig is hij als een rond acrobaatje en slechts een schaarschen, schaarschen keer is hij inderdaad een vogel: als hij nijdig is en verontwaardigd, wanneer een fulpen kat vier fulpen pooten geruischloos zet op de korrelige, hardbevrozen sneeuw. Dan wordt 't bevallig minstreeltje, dit donzen bolletje, een heusch haaibaaitje en sist bij en windt hij zich op. Dan springt, alsof iemand op een veertje drukte uit de ronde rondheid een onrustig, parmantig staartje te voorschijn. Driftig, nerveus en opgewonden worden dan zijn gebaren als van een twintigst-eeuwer. En plotseling is hij dan latinist: Troglodytus parvulus.

Maar de kat sluipt omzichtig en onberoerd achter den brommenden kachel en in de ruige struweelen zingt weer de minstreel een nieuwe, flleurige aria en pikt een slaperige, suffe larve uit zijn ondoelmatig verzegeld bed En boven hem is de

hemel als een gewelfd kristal, koel en kil

Maar thans zijn ook boven hem en boven zijn vreugdige liederen de groote zoele luchten van den zomer, de stille èn de wind door-holde.

Sluiten