Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heen een paar regels. Daar staat veel behartigenswaardigs in, kind!

Een klein gelnk n afgezeid

U dikwijls tot een grooter leidt...

Zjj sloot het boekje, en gaf het Aagje terug, haar zoo veelbeteekenend-ernstig in de oogen ziende, dat het meisje haar hart voelde kloppen... Ach, Moeder had het geraden, het geheim, dat zij meende zóó zorgvuldig te hebben bewaard? En zij wilde haar nu een zachte waarschuwing geven?... Ach, maar dat was niet noodig ... Zelve begreep zij het immers wel, — zij haalde zich niets in het hoofd. Mijnheer Hesseling had geen oogen voor de jonge meisjes... dan was hij immers al lang getrouwd? En haar had hij nooit anders behandeld dan als een kind... Zij verdacht hem er van een stille liefde te koesteren voor haar mooie Moeder, en deze romantische hartstocht maakte hem in haar oogen vol belangwekkendheid.

Goede Moeder ... om haar zoo zacht een wenk te geven:

Een klein gelnk n afgezeid...

Een klein "geluk... ach neen, dat was het niet; zij voelde het als iets heel ernstigs en groots... waarna zeker nooit meer een ander, en zeker nooit een gróóter geluk volgen zou ...

De overigen van het gezelschap waren nog steeds niet uitgepraat over Aechtenskerke. Claude van Maugarny, die als garde d'honneur Joost van Minnebeeck ook zeer goed had gekend, vond

Sluiten