Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Flamingo. Een steltlooper en zwemvogel, die in Europa voornamelijk in de landen om de Middellandsche zee gevonden wordt en voorts in Azië, Afrika en Amerika. Behalve zijn lange pooten en zijn lange hals is nog merkwaardig de lange, dikke, naar beneden omgebogen snavel, die slechts aan de spits verhard is. De vogel voedt zich met schaaldieren, insecten en vischeieren. Het mannétje is schitterend scharlakenkleurig of rose-rood; het wijfje is kleiner en minder fraai gekleurd.

Fret. Het fret is een klein, slank, geelwit dier, dat niet in het wild leeft, maar, hoewel in tammen staat, zeer bloeddorstig en daardoor niet ongevaarlijk is. Men gebruikt het fret bij 't vangen van konijnen. Van een konijnehol worden alle toegangen op één na toegestopt en daarna wordt bet fret, vooraf gemuilband, opdat het konijn niet zal worden doodgebeten, het hol ingezonden. Men spant nu een net voor den uitgang en vangt daarin het door het fret opgejaagde konijn.

Gans. DeJ gans'* gelijkt veel op de eend, maar is grooter en loopt beter dan deze. Zij vliegt goed, maar zwemt weinig en is ten deele haast 'n ware boomvogel. Zelfs bouwt zij soms haar nest in boomen. Zij voedt zich met zaden en bladeren van wa-' terplan ten en ook met kleinere dieren. Evenals de eend komt zij in 't wild en getemd voor. Het mannetje noemt men gent.

Flamingo.

Fret.

Gans.

Sluiten