Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij begreep, dat een schier verbijsterende hoeveelheid „materiaal", opgetast in overvolle kasten en bijna uitpuilende laden, geen enkelen leek-bezoeker zou warm maken voor de natuurwetenschappen, maar dat een bezichtiging van zulk een naturaliönpakhuis eentonig zou blijven, critisch vergelijkend, bespiegelend redeneerend. Alles wellicht zou zoo'n oüderwetsch museum van natuurlijke historie kunnen zijn voor de met de classificatie-stelsels bekende deskundigen, maar weinig of niets zou zulk een wetenschaps» inrichting geven aan het eenvoudige Twentsche volk,

Bernink maakte dan ook dadelijk onderscheid tusschen „tentoonstelling" en „studiecollectie". Hij volgde daarbij het voorbeeld, gegeven door preparateurs, die hun oogen buiten goed den kost hadden gegeven, vogels en kleine roofdieren in natuurlijke houding opzetten in hun milieu, zoodat de levenswijze van het dier dadelijk aanschouwelijk werd voorgesteld. Wie deze opvattingen breeder en grootscher in toepassing wil zien gebracht als Bernink met zijn beperkte middelen in zijn zeer beperkte ruimte kon doen, bezoeke in den Amsterdamschen Artis het museum „Fauna Neerlandica", waar ieder vogelvriend zich zal verlustigen in de welgeslaagde vogelgroepen, welke de fijngevoelige hand eeren van den preparateur Steenhuizen.

Ook het Museum van de Nederlandsche Heidemaatschappij te Arnhem, dat voor de populariseering van de denkbeelden van heemschut en natuurbeschermingi van zoo groote beteekenis mag geacht worden, heeft menige, naar het leven opgezette groep inlandsche vogels of roofdieren, welke ontwikkeling, levenswijze en omgeving der dieren demonstreert.

In nauwelijks vijftien jaar heeft Bernink bewezen, dat een simpele dorpsonderwijzer, als hij den wil en de liefde heeft, van een mooi, doch totaal onbekend dorpje een plaats kan maken, waar het nu 's zomers overvol is van logeergasten, een plaats die vooraan staat in de rij der meest gezochte zomeroorden van ons Nederland en die haar merkwaardig museum

Sluiten