Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naast het meer primitieve Noord-Hollandsche molentje worden opgericht. Hij heeft een curieus houten machineen raderwerk voor het maaibedrijf, bezit aan beide zijden een inrijpoort en een afgescheiden gedeelte dat voor paardestal ingericht wordt.

Verder staat op den Waterberg reeds het typische bakhuis met bijenstal, dat door den heer A.J. H. Blijdenstein te Enschedé aan het Openluchtmuseum werd ten geschenke gegeven en dateerend uit 1741 afkomstig is van het oude erve „Eekman" onder Denekamp. De directie zelf kocht als eerste museumgebouw aan een oud buiten functie gesteld hallehuis, dat als allerlaatste vertegenwoordiger van het oudere Saksische woningtype, ontluisterd tot schuur, sinds menschenheugenis gestaan had op het erf „Het Teusse" te Vasse gemeente Tubbergen en beschouwd mag worden als een monumentje van solied eenvoudig logisch bouwwerk.

Ook zal binnenkort begonnen worden aan de oprichting van het museumgebouw, dat de bekende achitect de heer H. v. d. Kloot Meyburg ontworpen heeft en dat met zijn ruime vleugelzalen al die voorwerpen, in chronologische of andere rangschikking opgesteld, zal te zien geven, welke niet in de verschhV lende boerenwoningen kunnen v/orden ondergebracht en die als variaties op één type den deskundige een overrijk vergelijkingsmateriaal .ter bestudeeririg zullen geven. Dit gebouw, dat zich door zijn architectuur niet monumentaal mag verheffen boven de omringende museumhoeven, waarvan uiterlijken en innerlijken inhoud harmonisch samenstemmen, zal tevens in een der localiteiten de verzameling poppen huisvesting verleenen, welke een twintig jaar geleden door den heer Someren Brandt aan het Rijksmuseum werden geschonken. Deze collectie bevat een 250 beelden, gekleed in de origineele oudere en nieuwere gewestelijke kleederdrachten — en is hoewel niet compleet, niet gecatalogiseerd en lang niet zonder onjuistheden — het eenige, wat Nederland op vrij onverschillige wijze heeft geconserveerd van zijn toch zoo

Sluiten