Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de Uitgeversmaatschappij E* J* Bosch Jbzn* te Baarn is mede verschenen :

CHRISTELIJKE KUNST

VERZEN

van SEERP ANEMA, PETER VAN ALSINGHA, GEERTEN GOSSAERT, WILLEM DE MÉRODE, NELLIE, J. JAC. THOMSON, J. M. WESTERBRINK-WIRTZ, JACQUELINE E. v. d. WAALS en LAURENS v. d. WAALS

Bijeengebracht en van een inleiding voorzien door

P. KEUNING.

Prijs in keurig omslag ♦ ♦ f 1*90 In slap linnen bandje ♦ ♦ ♦ »2.65

Sluiten