Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CmVAAfiPQUtHVSII'

, INHOUD: |RP De beteekenis van de lichamelijke opvoeding ■/ voor de economische volkskracht

ij De beteekenis van het voetbalspel en hoe dit / gespééld wördt

(Wenken voor voetballers en scheidsrechters)

3l De drie ,K"s — Kennis — Karakter — Kracht

r (Een betoog voor de lichamelijke opvoeding onzer jeugd)

VI De lichamelijke opvoeding op de lagere school Zwemmen

SJ Handleiding voor zwemmers en voor het zwemonderwijs

éj De vaardigheidsproeven van het Nederlandsch Olympisch Comité

BIBLIOTHEEK - ipH - C - BQ A Bderlandse sport federatie

i. v«n karnebeeklaan • - den haag - telefoon (070) 632963

689 /W mMm».

Sluiten