Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFTIENDE HOOFDSTUK. De kaalhoofdige monnik. V

Zoo waren dan de toestanden in mijn huis, toen ik mij op een voormiddag in het ruime, aan de schaduwzijde gelegen vertrek bevond, dat ik gebruikte om mijn handelsaangelegenheden te behartigen; daarbij kwam het mij zeer te pas dat het uitzag op het voorplein, waardoor ik het oog kon houden op hetgeen daar gebeurde. Vóór mij stond een beproefde dienaar, die mij gedurende een reeks van jaren op al mijn tochten vergezeld had, en ik was doende met hem nauwkeurige aanwijzingen te geven, over het geleiden eener karavaan naar een tamelijk afgelegen stad; over de producten die hij daarvandaan mede te brengen had, welke handelsverbintenissen hij er aanknoopen moest en meer dergelijke zaken — want ik was van plan hem de geheele leiding toe te vertrouwen.

Zooals te begrijpen is, was mijn huiselijk leven nu nog minder aanlokkelijk dan ooit, en men zou daarom meenen dat ik met vreugde iedere gelegenheid zou aangrijpen om naar vreemde plaatsen te trekken. Doch ik was begonnen met het mij wat gemakkelijker te maken en daar ik niet weinig verwend was, zag ik tegen een lange reis op; niet slechts wegens de moeiehjkheden onderweg, maar voornamelijk op grond van den karigen kost, waarmede men dan bijna altijd ge-

Sluiten