Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waaruit men kan opmaken dat de bal toen reeds van leder is geweest. Ook heeft men elkaar toen wel onvermijdelijk tegen de hielen getrapt:

Steward: I'il not be strucken, my lord.

Kent: Nor tripped neither, you base football player?

(tripping up his heels) King Lear: I thank thee, fellow.

Sir Walter Scott schijnt veel belang in het spel te hebben gesteld, en schreef twee gedichten ter gelegenheid van een match in 1815:

Then strip lads and to it, though sharp be the weather. And if by mischance, you should happen to fall There are worse things in life than a tumble on heather And life ia itself but a game of football.

Inderdaad wekt het ook hier weer verbazing, dat zoo weinige beeldende kunstenaars of litteratoren dit oude en veel gespeelde spel tot onderwerp van een of andere kunstuiting hebben gemaakt In onzen tijd herinner ik mij een gedicht van A. Heyting, in klassieken vorm, waarin de helden van de tegenwoordige matchen met hun populaire namen worden verheerlijkt, maar overigens is de litteratuur van het voetbalspel gewoonlijk beperkt tot verslagen:

De lichte, doch aal-vlugge Volharding-voorhoede ontwikkelt alras ' een alleraardigst samenspel - de veel zwaardere Ajaxiden knoeiden geweldig - A en B gaven voortdurend kamp, terwijl C een paar maa Lr JSoie ballen verwerkte - D doet een Pf^..]ff\,«^ keihard... waarna scheidsrechter E een minuut later tijd floot Verder hoort men van „prachtschoten". goede spelers heeten sterren». De terminologie is niet bepaald rijk en oorspronkelijk. Wat de beeldende kunst atgaat, zooals ik reeds in den beginne opmerkte, heeft deze zich weinig geïnspireerd getoond, hetzij door het spel, hetzij door de geestdriftige fn opgewonden menigte die het volgt. De weinige afbeeldingen zijn van eenigszins luchtig-komischen aard.

Sluiten