Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN DERDE STEM. „

[bronnen:

Hoe kwam de verandring? Waar ontsprongen haar

Wanneer vloeiden 't eerst over 't vaal nachtgebied

de tinten der hoop, de voorboón der \zonne ?

Wie vestte 't verbond van het wankele riet?

Hoe groeide van vonkgesproei, ras nachtverslonden

onze wil tot een durende, vuursterke gloed?

O mysterie, die 't wrochte', o mysterie, die 't konden,

zeiven voelen 't een wonder, dat Leve' aan hen doet.

CHRYSTALOFF.

Genooten, uit den donkren schoot der jaren stijgt nu een dag op, die de kiemgestalte van jarenreeksen bergt in zijnen schoot. De tijden splijte': uit hunner welvirig schaal rijst, tongloos, dè beslissing, die nu welhaast gaat spreken met de stem Van uw besluit. Zult ge nog langer lijden dubb'Ien druk, druk van 't vraatzuchtig roofdier kapitaal, t.*(fft dat van uw leefkracht, wolf van lamm'ren, tiert; uw vrouwe' ontvleescht, aan uw kind'ren ontrooft hun eenig erfdeel: jonkheids dart'len glans, en alle levensblijheid voor u dempt met looden klok omhuivend uw geslacht? Druk van verdorvene geweld'narij, kneuzend uw leden murw, makend elke ademtocht pijnlijk halen uit half-verstikte borst. . . . Wat zoek ik woorden? Onrecht heeft zich opgehoopt tot bergen-staap'ling, klimmend d'een uit d anders nek, en pijl van onzen haat reikt, steil-opvarend, tot hun laagste niet. Maar 't dorre zengen van die heete haat, bevruchtte lang reeds in ons kennis, klaaroogige en met altijd-koele hand. Een heerlijk kroost vari deugden teelden zij,

Sluiten