Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik zie, ik zie u gaan; 'k zie Vrijheid d'armen slaan

om u, als maagd om den minnaar, die haar

ontvoert in liefde heerlijk saam te leven,

ik zie u naadren tot den steilen top.

Een mist daalt neer. . . mijn ooren vangen op

een gejuich dat de hemelen doet beven:

de wolken scheuren. . . . zijt gij daar. /

Makkers jong, vol van schroom : zie op, dit is geen droom,

die stoute rit tot de toppen der macht

met Vrijheids armen om uw nek geslagen: - 'SiSf

dit is de waarheid die u wacht. ,

O maak uw jonge leden sterk en stout,

en luister goed, of ge reeds hoort het zacht

gehinnik van het uur, dat u omhoog zal dragen;

en hoort zijn hoefslag naadren door het woud!

STEM UIT HET KOOR: EEN MAN.

Maria, in ons brandde laag

de vlam des levens: wij dachten

„O mocht zij, o mocht zij uitgaan;"

wij vonden geen steun, wij voelden

afglijden onze gedachten

langs wanhoops steilvallende baan.

Maria! wat is geschied?

Weer moed te leven hebt ge'aange-

blazen door het doffe bloed;

uit donkere schacht zien wij op

en ziet: aan hemelen staan de

oude sterren in ouden gloed.

Maria, onze harten zijn zwak

na den storm, onze handen beven,

maar het donkerst uur is voorbij:

Sluiten