Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tiddiman (Sir Thomas), Eng. admiraal 252, 256—'57, 259, 261—62, 333, 353, 380, 391.

Tobiasz. (Thomas), Ned. kapitein, 536, 543.

Toscane (groothertog van), 124.

Treslong, Ned. kapitein, 372—'73, 384.

Tromp (Cornélis), Ned. admiraal, 41, 42, 91, 133, 136, 160, 173, 177, 181, 184, 189, 191, 194, 200—'03, 207—'08, 212—'13, 220—21, 223, 233—'34, 239, 241—'44, 246, 249, 270, 275, 277—79, 281—83, 285—'89, 357— '58, 361, 363—67, 371—'73, 376— '78, 383—'88, 394—'95, 397, 403, 405, 423—29, 431, 433—'47, 450— '55, 460—61, 466—68, 470, 472— '73, 479—80, 482—'83, 497.

Tromp (Maarter Harpertsz.), Ned. admiraal, 1—13, 16, 17, 28, 32—43, 45— 50, 53—55, 63—65, 71, 75—83, 86— 90, 160, 170, 191, 289, 378, 482. Ttjrck (Cornélis), Ned. schipper, 89.

Turenne, Fransen generaal, 270.

Turner, advocaat der Eng. admiraliteit, 148.

Tyler (Richard), pureer, 548.

TJ.

Uggla, Zweedsch majoor, 108.

Utber, Eng. kapitein, 514.

Utber (Richard), Eng. admiraal, 333,

351, 354, 380, 391, 471. Utenhout, Ned. kapitein, 384, 434.

V.

Valain (de), 508.

Valkenburg, gouverneur van Elmina,

165, 268. Vaughah, Eng. kolonel, 599. Vearte (Mts.), 275.

Velsen (Cornélis van), Ned. kapitein, 56. Verburch (Gideon), Ned. commandeur, 56, 531.

Villequier (de), „capitaine des gardes

du corps du Roy", 499—503. Vlug (David), Ned. schout-bij-nacht, 531. Vries (IJsbrand de), Ned. kapitein, 112— - '13.

Vries (Tjerk Hiddes de), admiraal van Friesland, 249, 294, 439, 441, 451, 458.

Vrmbebghe (van), lid der Staten-Generaal, 379.

W

Wachtmeester (baron), Zweedsch edelman, 458.

Waldeck (graaf van), generaal in Zweedschen dierst, 116—'17, 224.

Walker, advocaat der Eng. adiniraliteit, 148.

Walton, Eng. kolonel, 33.

Warren (Sir William), 589.

Wassenaer-Obdam (van), Ned. admiraal, 84, ïoi—'02, 105, 107, 109—'12', 133_'44, 160, 166—'69, 172—'73, 177, 179, 184, 186, 189—'90, 192— '93, 196, 199, 201, 205, 209, 212, 216—17, 221, 229—'32, 236, 247, 271, 277, 285, 594.

Wassenhove (Adolf van), Ned. officier, 431.

Whaley, oommissaris van het Eng. parlement, 2, 5.

Whitty (Johr), Eng. kapitein, 338, 351, 354, 370, 392, 515.

Wicquefort (Abraham de), nieuwsagent in den Haag, 122.

WrtDT (Gideon de), Ned. commandeur, 112, 160, 285:

Wildt (de), secretaris der admiraliteit van Amsterdam, 145.

Wilkinson, Eng. kapitein, 210, 212, 238

Willem, Prins van Oranje, 16, 17, 73, 84, 158, 184—'85, 191, 193, 20», 224, 231, 236, 240—'41, 245, 267, 279, 302—'04, 308— 09, 311, 313, 453— '54, 468, 476, 483, 582, 585.

Willem Frederik, stadhouder van Friesland, 73, 74, 84, 85, 145.

Williamson (Joseph), Eng. onder-staatssecretaris, 296, 413—'14.

Willoughby (Lord), 43, 400.

Wiltshire, Eng. kapitein, 463, 478.

Wimmenum (van), lid der ridderschap van Holland, 190, 192, 196—'96, 308.

Winter, Eng. officier, 549, 598.

Wit (Jacob Simonsz. de), Ned. kapitein, 230, 297.

With (Witte Cornelisz. de), Ned. admiraal, 8, 9, 11, 13, 17, 19—27, 29— . 31, 45, 46, 50, 51, 63, 68, 75—77, 80—84, 87, 93, 101—02,105,108, 113.

Sluiten