Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mahu tinaruka dening Madura, hana" wong alapa kurang sangunipun ababad, amangan maja, kapahitën, sama depun-buncaï antukipun aruru maja punika, kasub yan wontën wohing maja dahat apahit rasanipun, singgih ta ingaran ing Majapahit.

5 Sampun kawilang satingkah-polahing Daha denira raden. Ring Majapahit 10

sampun arupa deca. "Wongira "Wiraraja asurawean maring Daha, aparantunan ing Majhapahit. Sira Wiraraja awëkas atur ing raden, polahira amita ring siraji Katong. Samangka raden Wijaya amit anghera ring Majhapahit. Suka siraji Katong katungkul dening sih, lawan bisanira raden asewaka, kadi tuhu. Sasam-

10 punira raden Wijaya angher ing Majapahit, asung sapeksa ring sira Wiraraja 15 yan sampun kawawa sang mantri ring Daha denira, dening sakawulanira. Raden Wijaya angajak ing sira Wiraraja amërëpeng Daha. Sira Wiraraja anayuti, ' angucap ing utusan: „Aja gëru, hana upayanisun manih, matura sira ki panga• lasanira ring sira pangeran, isun amitra lawan sang ratu ring Tatar, isun-tawa-

15 nane rajaputri, sira ta kaki pangalasanira, muliha mangke iki maring Majhapahit. 20 Sapungkurira sun akirim surat maring Tatar, apan parahu saking Tatar mangke hana adagang merene. Hana parahunisun, sun-kon milua maring Tatar, angajak amërëp ing Daha; lamun huwus kalah sang ratu ring Daha, hana rajaputri . ring Tumapël hayu, sanüsa Jawa tan hanamadani, irika, akua ring ratu Tatar,

20 iku pangapusisun ing ratu Tatar. Aturanira ring sira pangeran, malar tututa 25 ( milu angalahakën Daha". Mulih pangalasanira maring Majhapahit. Raden Wijaya suka ingaturan sawëwëkasira Wiraraja. Sapungkuring pangalasan, sira Wiraraja akonkonan maring Tatar. Sira Wiraraja angalih maring Majhapahit sagërha anggawa paprang saking Madura, sakehing wong Madura kang abëcik-

25 bëcik ginawa saha sanjata. Satëkaning utusan saking Tatar amërëp ing Daha.. 30 Sanjata saking Tatar amëtoni saka lor, sanjata saking Madura lawan kang saking Majapahit mëtu saka Wetan. Epuh siraji Katong, tan wruh kang jaganën. Ya ta binotan saka lor dening wong Tatar. Sira Këbo mundarang, sira Panglët, sira Mahisa rubuh, ajaga sanjata kang saka wetan. Sira Panglët mati denira Sora, sira

30 Këbo rubuh mati denira Nambi, sira Këbo mundarang. apagut lawan sira Rangga 35 lawe, kapalayu sira Këbo mundarang, katututan ing lurah Trinipanti, mati denira Rangga lawe. Angucap sira Këbo mundarang ring sira Rangga lawe: „Ki Rangga lawe, hana anakingsun wadon, den-alapa dene ki Sora, gafijarane wani". Siraji Jaya katong anëmpuh mangalor asikëp dadap karëbut dening wong Tatar,

1. E wong Madura — 3. E yen — 6. D asarawayan — 8. E ring rahaden — 10. E supeksa — 16. Dl sakapungkurira — 17. D hana parahunipunkon milua — 19. DEI sira kahatura ring — 20. Dl iku pangapusisun ing ratu Tatar ontbreekt— I sira ontbreekt — 21. B milu angalakën Daha; CG milu akën Daha — 25. C G saha ontbreekt — 27 I het stuk van Epuh tot wetan op r. 29 ontbreekt — 28. D het stuk van Sira Këbo tot wetan op r. 29 ontbreekt — 31. C Tribipanti — 32. F I Ki R. 1. ontbreekt.

Jonker 11. dening vervallen?

Sluiten