Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERTIENDE DAG.

Welk een eer, welk een glorie, de man van Maria te zijn! Als er ooit een huwelijk in den hemel gesloten is, dan is het wel dit. God koos tot bruidegom der Koningin des Hemels iemand, die het meest geschikt was voor deze nauwe vereeniging; iemand, die het meest aan Haar gelijk was, niet alleen in tijdelijken rang en staat, doch tevens in alle geestelijke gaven en deugden.

„De priesters waren door God geleid in het kiezen van Jozef tot bruidegom van Maria. (St. Greg. Nijss. Orat. in Nat. Dom.)

Voorbeeld. Ontelbare goede Katholieken van beider geslacht stellen zich onder de bescherming van den H. Jozef, wanneer zij in twijfel verkeeren omtrent het kiezen van een levensstaat.

De dagelijksche ondervinding bewijst, hoe goed de H. Jozef zijne hulp verleent te midden van de grootste bezwaren bij dezen beslissenden stap voor het leven. Hij is de patroon van den huwelijken staat.

VEERTIENDE DAG.

Door de genade Gods is elk goed Christen godvruchtig jegens den H. Jozef, doch het is zeker, dat zij, die zich dikwijls aan hem aanbevelen met het grootste vertrouwen in zijne

Sluiten