Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nificantias et aecentus et genera insinuare lectori pauperculo". Op

v ■}'' "ExPuclt mammetraetns super bibliam". BL 198 verso - Ex-

OnrfflL ket^ctus; daama Prefatio' inhoudsopgaaf en colophon. Uude lederen band met resten van sloten.

291. Johannes de Tambaeo, Liber de consolatione theologie. S. 1. et a. f°.

6 Mn^8nbMde484G°a' Hain-Cop. 15236. Proct 338. Cat Br."

Het colophon luidt: Explicit liber de consolatione theologie per fratrem Iohannem de Tambaco ordinis predieatorum proumciaetheuthonie sacre theologie professorem consummatus. Anno domini M" ccc lxvj. In die Ambrosij». Dit jaartal wijst aan, wanneer het werk geschreven is; de auteur, geboortig van Dambach was dominicaan te Straatsburg, werd in 1347 professor te Praag en stierf in 1372.

De druk is door Proetor toegeschreven aan den onbekenden „drukker van Henncus Anminensis" te Straatsburg, in den cataL v. h Br Mus aanvankelnk (dl. I blz. 76) verwezen naar de niet te defmieeren drukken, daarna gebracht onder Georgius de Spira [Georg Revser'1 te öpiers c. 14/8. ' 1

Initialen (gedeeltelik met ornament) enz. in rood. Lederen band met ruitpatroon en stempeltjes. Dubbel van de Cniv.-bibL te Utrecht aangekocht 1921.

292. Petrus 4e Harentab, Expositio super librum psalmorum regü pro-

piiete: ex diversis sanctorum codicibus, videücet Augustino Hieronuno Gregono Cassiodoro Remigio Hugone de sancto victore Nicoiao de lyra et ceteris industriose collecte. Impr. fColoniae] per Gonradum de Homborch 1480. f°.

370 bladen, waarvan het eerste, blanco, ontbr. Gothische letter, 2 koL

Hain-Cop. 8364. Proct. 1167. Cat Br. Mus. I bis. 248 Initialen enz. in rood, die op het eerste blad (aij) met kleur- en margeversiering. ö

Oude lederen band met ruitstempel-patroon, zeer beschadigd: latere

rug, sloten verloren. Op het schutblad: „Liber conuentus fratrum Sancte Crucis opidiTraiec-

ta super mosam leodiensis dyoc" Don biet van de Univ.-bibL te

Utrecht, gekocht in 1921.

293. Destructorium ritiorum. Per Henricum Quentell coloniensem incc-

lam 1480. gr. f°.

358 blade^n, waarvan er 27 ontbreken, o.a. bL 33 met houtsnede. Goth. o^r; ^pJ^te™ enz. in blauw en rood. Hain-Cop. 649. Proct. 1242. VoulL 367. Br. Mus. p. 262. Oude band leder op hout, moderne rug. Doublet van de Univ.-bibL

te Utrecht, aangekocht in 1920. De auteur is niet bekend; men noemt Auxudeb Asoiacns.

294. Nicolaus de Lira, [Postilla super bibha. Cum repliek Mathie Do-

, 1stna lmPensisque Antonü Koburger Xurnbergensis 1481L VoL I. gr. f°. — Met houtsneden.

432 bladen, waarvan er enkele ontbreken, en vele beschadigd zfin.

t-SP . letter' 2 koL Hain-Cop. 10369. Proct 1998. Br. Mus. blz. 419

Initialen enz. m rood en blauw, enkele met rijkere versiering

-?*.ant?lbladen (°ng-4°)mden commentaar op de psalmen is gewelddadig doorstoken en gesehonden; een inscriptie op den kant bericht hierover het volgende: „Hic liber perfossus et transfixus est in obsidione V lennensium a Tureis per quendam temerarium, inanem, temulentum et male feriatum nebulonem et militem pro custodia civitatis designatum 1529".

Voorin inscripties van eigenaars: „Ex libris Pauli Raphaelis NïtsehCanonici Viennensis" en „P. P. Capucinorum Neostadii in Anstria."

Sluiten