Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

340. Paulus Wann, Sermones de Tempore. Expensis Johannis Ryn-

man revisi et impr. Hagenaw per Henricum Gran 1499. f°. 266 bladen (waarvan 2 registerbl. en 3 tekstbl. aan dit ex. ontbreken). Goth. letter. 2 kol. Beginletters enz. in rood. Hain 16146. Proot. 3201. Br. Mus. III 687. In één band met: Michael Loch mair, Sermones de sanctis. — Doublet v. d. Univ.-bibl. te Utrecht.

341. Michael Loch mair, Sermones de Sanctis, cum XXIII sermonibus

Pauli Wann annexis. Exp. Johannis Rynmanimpr. Hagenaw per Henricum Gran 1500. f°.

261 bladen. Goth. letter, 2 kol. Beginletters enz. in rood. Hain-Cop. 10174.

In één band met: Paulus Wann, Sermones de tempore. — Zie n°. 340.

342. Rosarium sermonem' predicabilium, ad faciliorem predicantium

commoditatem novissime compilatum[a fratre Bernardino de Busti de Mediolano ord. min.]. Pars prima. Impr. et diligenter revisain imp. oppido Hagenaw per Heinricum Gran, impensis Johannis Rynman 1500. f°.

26 + 223 bl. Goth. letter. 2 kol. Hain 4164. Proct. 3206.

Na den titel opdracht aan Bernardinus card., en 4 pulcra carmina in commendationem huius operis.

343. Johannes Baptista Gratia Dei, Liber de confutatione hebraice secte.

Ex off. Martini Flach civis ^Argentinensis 1500. 4°.

142 bladen, waarvan het laatste blank (Po. CVI en CVII ontbr.), Goth.

letter. Hain-Cop. 7879. Proot. 719. Br. Mus. I. p. 167. Initialen enz.In rood.

344. Therencius [Terentius] poeta cum comento Donati grammatici.

S. 1. et a. 4°.

Druk van Johann Prüss te Straatsburg. 296 bl. (het laatste blank) Goth. letter in twee grootten. Hain-Cop. 16389. Proot. 567.

Het boek bevat de Vita Terenti en de blijspelen met daaromheen gedrukten commentaar, zonder opdracht, praefatio en colophon. Plaats voor initialen open. In den tekst van het leven en den comm. zijn open ruimten gelaten voor de Grieksche woorden.

Boek in ouden perkamentomslag, met op den titel verschillende eigendomsinscripties, en het versje:

Ve tibi qui rapida librum f urabere palma, Nam videt altisonans omnia furta deus.

Op de keerzijde een geschreven schuldbekentenis in het Fransch.

345. Defensio — Immunitatis et libertatis ecclesiastice statusque sa-

cerdotalis —. S. I. et a. 4°.

Druk van Joh. Winterburger te Weenen (1492—1519; zie Ant. Mayer, Buohdruck und Buchhandel in Wien von 1482 bis 1522 p. 6 en v.). 8 bladen, Goth. letter. Hain 6080. Proct. 9488. Br. Mus. Hl p. 813.

Sluiten