Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgnummers.

f-1 Aantal stuks vee.

Van het in kolom 1 genoemde k> aantal hadden mond- en klauwzeer.

Van het in kolom 2 genoemde co aantal werden verkocht voor de slachtbank.

Schade ten gevolge van den ff. verkoop in kolom 3 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde aantal bleven kreupel.

Schade ten gevolge van het 5» kreupel worden in kolom 5 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde ;«i aantal werden kwijnend ziek (niet kreupel, wel dampig).

Schade ten gevolge van het ^ kwijnend ziek worden in kolom 7 bedoeld (in guldens).

Van het in kolom 2 genoemde to aantal stierven ten gevolge der ziekte.

Schade ten gevolge van het 5 sterven in kolom 9 bedoeld (in guldens).

_ Van het in kolom 2 genoemde ~* aantal kregen een uierziekte.

Schade ten gevolge van het i q krijgen der ziekte in kolom 11 bedoeld (in guldens).

Schade door verlies aan * vleesch en vet (in guldens).

j Overige schade

(in guldens).

\t. odoom ::::::: I *g 2 ™- 2 3 jgj- * «Sr\ , ~~Z Z - ^

18. Oosterhesselen 30Ï 228 1 10.- 1 ffi- ' 2 2 " ~ «-

19. Pe ze 204 121 1 100— o m . „t= "~ — 1045.— — 1080.-

ao.Ro.de :; Z % X 2oo.- z z B 22~ 2 3iB- z - = %t

21. Ruinen 308 224 2 415— - -1B0___ oer.

I: f,™,d:::::: S «ïï i ï ïSf- i £ 7 ™- B ™- illz z flfc

24. Smilde ! 35 26 - _ 2 1_ü°"~ 2 140'_ 1 i0°— ~ . 440— - 1080-

25. Vledder 66 26 — 3°0-— — 800.-

t wïterbork \ ' \ \ \ \ J Jg IÉ 2 ™- 2 ^ .» 100— 8 750- E 150- 1755- ' I 3305.-

28. Wijk de 418 329 9 K7K— 9 uk Z «™ 1 150— — — 160.-

29. Zuiwo.de 223 161 2 150- J 5Z Z Z J f??Z 2 10°- 3985:80. Zweeloo . 56 83 — — — • — — 1040.— — 1365.-

— -■ — — — — 50— — 50.-

Totaal uit de 30 gemeenten der

provincie „Drenthe" waar het

onderzoek plaats had || 6323 4513 27 3800- 82 2030- 25 1446- 41 6685- 15 1155- 16847- - | 81862.-

Provincie. Limburg.

1. Amby II fift «i

2. Amstenrade g 9 _ _ ZZ _ _ ~ ~ 2400— - 2400—

8. Arcen en Velden .... 8 8 —

4. Baexem 5 5 _ _ _ _ _._ _ —

. Beeeden . 70 79 — —

4 -------1 200— 1725.- 1) 100— 2025—

f: ££,: : : : :: : ; ll ll l Hz z 1 8°°- «*>- - 975-

8. Belfeld 20 20 — — _ ~~ ~~ " — \ — — — 60—

9. Bemelen 44 37 1 900—' , — ~ ~ — 400— — 400—

10. Berg en Terblij, .... 144 lïo 1 WO- ï T0- = Z Z Z Z Z ^Z * ™Z *gZ

\ï BinfeTrkde \ \ [ ' ' ^ 2 ™- -_8 ™- * 525- - 5660- 1) 150- 7535-

18. Bocholtz 78 60 — — 3 _ _ ~ . ~ ' ~' ~ 900— — 900—

\i Borfaren. :::::: g 1 2 10°- - - 4 235- 6T5._ z 870._

-------- - - 2) 60— 60—

16. Broekhuizen 66 35

17. Broeksittard 88 — — — — __ 1415— — 1415—

18. Brunssum 54 54 _ ~ Z, ~ ~ ~ m_ ~ 230—

19. Buggenum 41 87 - 2-- - 480— 2) 40— 520—

20. Bund Ja 36 - _ Z ZZ. - - - - - - 420— 2) 10o— 520—

*° 00 — — 6 405— — — - - - — 200— - 605—

21. Cadier en Keer .... 80 15 _ _ , .„

22. Echt - 38 38__ 1 190— ~ ~ - 2) 15— 205—

23. Eijgelshoven 20 20 - - _ _ Z Z Zl^l 2?°'_ 2™—

1: ::::::: » » 2 2°°- 2 z 1 ~~ 2 z 126- 3|:E

I: GeSn.id.(sg: : : : : mz 7l 2 20°- 1 m- i64- - 564-

28. Gennep 29 15 9 HO ~~ _ — _. — _ 50._ _ 50—

29. Geulle ....... ?6 W 2 ^ ~ ~ 680- - 760—

30. Grathem 2 2 " ~ 1 300— - - 300—

* — — — • — - - - -- - 50— _ 50—

81. Grevt nbicht 165 138 1 oo

82. Gronsveld 114 74 ~ 60~ Z „Zn ~ _ ~ '~ 120— ~ 18°—

33. Grubbenvorst . . . . . 24 12 1 150- Z Z 2 *2'~ Z Z Z Z 2925— ~ 3325—

11' gëèfen Panheel \ 2[ %f0 ^ 6 1 »- 8 600- 1 300- - - 8W6.- 1) 6O0- «I

- - - - - - 485— - 486—

36. Heer 13 37 , ' CA

II: 1 1 ^ - z -■ - =

la ioensbroek \ \ \ ] ] [ \ X| ^ 2 ™- 2 5~ Z Z Z Z Z Z ^ * ü?-

42! gors" i !1 I 1 80- 2 400- . 8 1060- 520- - 2060-

43. Houthem 79 70_ ZoTo _ ~ ~ _ ~ _ 565— - 565—

44. Hulsberg . 20 17 Z Z 2 Z Z Z Z Z Z 258°— - 2920—

15. Hunsel 99, 99 — —

^ OS — — — — — — — — — — 300.— — 300—

16. Itteren ".. 80 21 — — — _ _ _

17. Jabeek 20 19 — _ _ _ _ _

[f: Keessk;rde: 3| 1 1 15<>- m- - m.-

50. Klimmen .'|o7 81 | Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z | 10°'~ ~ 100'_

2400— —

1726.— I) 100—

100— —

400— —

20— 2) 70—

2115.— -

5660— 1) 150—

900— —

616— —

— 2) 60—

1415— —

230— —

480— 2) 40—

420— 2) 100—

200— —

— 2) 15— 200— —

126— -

164.— —

50— — 680—

50. - _

120— —

2925— —

3995— 1) 600—

485— —

60—

2636— i) 876—

520— —

565— —

2580— —

300— —

190— —

100— —

Sluiten