Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoedende eigenschappen zou bezitten, werd het aan een gezond rund toegediend, dat daarna aan een natuurlijke infectie werd blootgesteld.

Na drie dagen werd het desondanks ziek en vertoonde in geenerlei opzicht eenig milder ziekteverloop, dan dat der contróledieren.

Een tweede rund werd het middel toegediend, toen het koorts begon te krijgen, terwijl den volgenden dag de blaren zichtbaar werden.

Ook bij dit rund was geen sneller of milder verloop waarneembaar dan bij de contróledieren.

Uit bovenstaande mag dus de gevolgtrekking worden gemaakt, dat het middel van Chr. de boer noch voorbehoedende, noch genezende werking bezat.

Van de gelegenheid tot verdere demonstratie heeft de heer de boer nimmer gebruik gemaakt.

Na het sluiten van den térmijn is door den heer de boer, in verband met courantenberichten omtrent gunstige resultaten verkregen met het middel van van den Berg te Utrecht, hetwelk hij beweerde dat van hem afkomstig was, nogmaals gevraagd te demonstreeren, hetgeen is geweigerd.

Sluiten