Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

constateerd, terwijl ook een koe van een anderen eigenaar, welke door den stier gedekt was, ziek werd. Spoedig was de geheele stal van DE JONG aangetast. De stier werd niet meer ter beschikking gesteld.

Ook op den stal van MOLENAAR brak de ziekte uit. Ook hier komt de melk ongepasteuriseerd van de melkfabriek, zoodat spoedig sterfte onder de kalveren optrad. Later, toen de oudere dieren in de gemeenschappelijke weide kwamen, had de verspreiding nog vlugger plaats. Door zuur laten worden der ondermelk werd getracht de ziekte tegen te gaan.

Tot 21 Mei, den datum waarop met inspuiten is begonnen, waren gestorven: 38 kalveren van 23 eigenaren. De leeftijd der kalveren varieerde van 1 week tot 3^ maand. De meesten waren I maand of ouder.

Te Buren werden totaal ingespoten: 97 kalveren. De inspuitingen geschiedden tusschen 21 Mei en 10 Juli. Het bloed was afkomstig van dieren, die ± 4, 6 en 7 weken tevoren de tongblaar hadden gekregen. Alle kalveren zijn ingespoten met gedefibrineerd bloed, uitgezonderd een kalf, dat met citras natricus behandeld bloed kreeg.

Overzicht der inspuitingen:

Aantal , uj Hoeveelheid bloed

kalveren. Leeftydsgrenzen. jn g^^.

19 tot 1 week 50—140

12 1 week—1 maand 75—15°

19 1 maand—2 maanden 50—150

27 2 maanden—3 maanden 50—150

21 3 maanden—7 maanden 100—150

Van de ingespoten kalveren heeft 1 mond- en klauwzeer gekregen. Het was op 21 Mei ingespoten en toen 4^ maand oud. De ingespoten dosis bedroeg 125 gram. Op + 20 Juni is het ziek geworden. De mondaandoening was spoedig hersteld. Het klauwlijden der beide voorbeenen bestond op 10 Juli nog. In het tijdperk van 21 Mei tot 10 Juli waren te Buren gestorven:

i". op 12 Juni een kalf, dat 21 Mei ingespoten was. Dit kalf had tijdens de inspuiting een frequente ademhaling en stond op stal bij een kalf, dat reeds tongblaar had. Aangezien het kalf direct is opgeruimd, heeft sectie niet plaats kunnen hebben.

2'. op 10 Juni een kalf, dat 9 Juni was ingespoten en toen reeds lijdende was aan dysenteria alba. Op denzelfden stal was 7 Juni een kalf van enkele dagen plotseling gestorven. Hierbij heeft geen sectie plaats gevonden.

Op 10 Juli kon de tongblaar in Buren als geweken beschouwd worden.

BALLUM.

Op Vrijdag 21 Mei kwam hier het eerste sterfgeval voor onder jonge kalveren. Echter zullen hier de eerste gevallen ook wel niet onderkend zijn. Zoo waren eenige

Sluiten