Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelf hem dat recht verleende. Toen ik der* drempel overschreed van dit huis, gaf ik mijn vriend de Mirabeau dat recht. Mijn leven is voortaan aan hem gewijd."

Préveux zweeg een oogenblik, getroffen door • den ernst van haar getuigenis. Menige vrouw, die met haar bruidegom den ring wisselt vóór het altaar, doet dit minder bewust, overdacht hij.

Zacht, even ernstig als zij, sprak hij: „Ik begrijp het Madame; ik begrijp het. En ik bewonder uw moed om de publieke opinie te trotseeren."

Henriëtte glimlachte.

„De publieke opinie zal zich weinig om mif bekommeren, denk ik," wierp zij tegen.

„Maar te meer houdt zij zich bezig met den comte de Mirabeau."

Henriëtte knikte.

„Ja; met hem zal Frankrijk zich nog menigmaal hebben bezig te houden. En dan zal het mijn trots zijn, iets voor hem te kunnen doen."

En ia eensgezinde bewondering spraken zij door over den vriend, van wiens grootsche

Sluiten