Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar in het gezicht, niet uit vromen ijver, maar uit woest en haat en felle passie vergrijpt hij zich aan het schoone Erosbeeld, en stookt als Savonarola het later, wellicht op z ij n voorbeeld, in Florence zou doen, een brandstapel van de heerlijkste weefsels, de kostelijkste kunstschatten. Vinden we niet denzelfden grenzeloozen hoogmoed zonder zelfbetwijfeling, die den Christen, Paphnuce, doet schimpen en smalen in een gezelschap van argumenteerende, waarheidzoekende filosofen, als een klein caricatuurtje terug in het straatmeisje Athenaïs, dat nauwelijks lezen en schrijven kan, maar in al haar zieligheid een geleerde berispt, omdat bij niet hidt!

En dit zijn nog maar de eerlijke zelfmisleidingen, de dwalingen, van wie naar deugd tenminste streven Want Evariste is een goed mensch — van zijn kuischheid, zachtzinnigheid, hoe meelijdend hij van kind af voor armen en kinderen en dieren, wat een braaf zoon bij voor zijn moeder was, doet Anatole France die moeder uitvoerig gewagen. En als hij dan zelfs „donne a ses passions une couleur Jacobine" hoe zal zich dan de massa gedragen, als haar de „Heilige Opstandigheid" is gepreekt en ze „de macht gegrepen" heeft? Daar vertoonen zich de volupteit, de wraak, de geldzucht — de rechter, die uit perversiteit „ce qu'on doit peutêtre taire, ma is ce qu'on ne peut pas nier" een mooie vrouw veroordeelt, de gewezen slager, die als jury-lid een wrok om een schop op een van zijn oude klanten wreekt, de koude wellusteling, die koelbloedig het meisje neemt, dat zoo haar minnaar hoopt te redden en met een beroep op zijn deugd den minnaar veroordeelt, de arme drommels, die voor vijf francs hun vrienden en verwanten verklappen. Beaucoup d'enfants dénoncent leurs parents, dont ils convoitent rhéritage." Doch blijven we maar bij de leiders, bij de oerlijken, de voortreffelij ken, de mannen uit één stuk.

Sluiten