Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verarbeiding van Aardappels in den liggenden Cuiseur.

Nadat de cuiseur met de noodige hoeveelheid aardappels beschikt is, sluit men het mangat, geeft langs boven stoom en zet de afvoerkraan voor het verdichte- en vruchtwater open.

Zoohaast de aardappels overal goed warm zijn, hetgeen men daaraan herkent dat uit de geopende ventil stoom en (van meegevoerd zetmeel) wit geworden water ontsnapt, sluit men de stoombuis boven in den dom en de afvoerbuis van het condensatiewater, geeft stoom langs onder en kookt gedurende i uur bij 2 '/« a 3 atm. Hierna brengt men het roerwerk eerst langzaam, dan sneller in beweging, om de gekookte aardappels, die zeer murw zijn, in een dunne brei over te voeren, en blaast dan de massa in den macerateur uit. De versuikering heeft bij 62° Cels. plaats.

Voor 100 kg. aardappels rekent men 180 liters cuiseurruimte en op 1000 liters gistingskuipruimte stort men 900-1100 kgr. aardappels.

Om 100 kgr. aardappels te versuikeren, gebruikt men gewoonlijk 2 V2-3 kg. groenmout en voor de hiertoe noodige hoeveelheid gistbeslag nog 2 Vj-3 kgr, zoodat men per 100 kgr. aardappels in 't geheel 5-6 kgr. groenmout verbruikt. Door het aanwenden van bij lage temp., lang gekiemd groenmout, heeft men deze hoeveelheid tot op 3 kgr. kunnen verminderen.

Alcoholbereiding uit Suikers, Zetmeel of Stijfsel.

Deze alcoholbereidingswijze is zeer gemakkelijk en vraagt weinig toestellen; daarom wordt zij ook veel in geheime stokerijen aangewend.

Men smelt de suiker of de suikersiroop in eene kleine hoeveelheid heet water, voegt er dan nog zooveel koud water bij tot gij eene oplossing van 20 a 30° Balling hebt, voegt er x % gist- ol scheutenextract, ofwel phosphoorzure ammoniak aan toe en brengt met bier-of stokersgist in gisting bij 30 a 330 Celsius. Na circa 40 uren, is de gisting volkomen afgeloopen en kan men distilleeren na toevoeging van een weinig verkensvet of oliezuur. Als men zetmeel of aardappelbloem wil gebruiken, moet men hetzelve in water van 55" Cels. aanroeren, 1 % moutmeel toevoegen en de temp. langzaam op 75° Cels. brengen. Nadat de massa dun geworden of verkleisterd is, wordt door toevoegen van koud water op 61° Cels. afgekoeld en met 4 % moutmeel versuikerd. Daarna op 30° Cels. afgekoeld en met bier- of pers-

Sluiten