Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O. J. g ü 1 a, speer, Mal. s ü 1 a, puntige paal, is een ander, aan 't Skr. ontleend, woord.

f)'ungka, achterwaarts loopen, achteruit glijden. Oogenschijnlijk min of meer verwant met N. J. d o n g k r o k, achterwaarts gebogen ; dëngkëng, achterover hellen.

jurum-a, ingaan. Bijvorm van o. en N. J. s u r u p.

E.

1. E, partikel tot versterking; zie bl. 5 hiervóór.

2. E, vocatief, O. J. en Tag. ai. Vgl. I.

3. E, in. Gewijzigde uitspraak van M.P. i.

4. E, voorslag, in eso, sommige, ietwat; evei, waar? Daar dit laatste in 't Sam. ofea luidt, is e hier vermoedelijk niet anders dan 't Jav. £, dat zoo dikwijls als voorslag bij eenlettergrepige woorden gehoord wordt; bijv. in ëpang, ë m a s, ëbeng. Het Mal. heeft dan ü, o. a. in & s a, amas; Bat. o, in o mas; Tag. nu eens i, bijv. isa; dan weer a, bijv. amas. Vgl. So.

ewa-ewa, uitroep van verwondering. Jav. iba, hoezeer!

I.

1. I, in, M. P. i. Het wordt ook als genitiefteeken gebruikt, gelijk menigmaal ook in 't O. J. Men vergelijke den genitief enk. der woorden op us en um in 't Latijn, welke eigenlijk ook een locatief is.

2. I, vocatief, verzwakte uitspraak van E.

Ia en io, ja. O. en N. J. iya, en Mak., Bug. iyo.

ialu, tusschenwerpsel als men zich bezeert. Vgl. O. J. duh, dü, N. J. duh, aduh, ach! wee! Tombul. aro.

ika, visch. M.P. ikan.

Iko, du. M.P. ik au.

ilova, zich spiegelen, i-iloilo, spiegel. N. J. ilo, ngilo, zich spiegelen ; p a n g i 1 o n , spiegel; Mal. h i 1 a u , 1 ag., Bis. i 1 a u , schijnsel, licht. Verwant is de secundaire wortel Mal. kilau, gilau, Mak. kilo, schitteren; Tombul. kilo, bleek.

iriva, met een waaier koelte toewuiven, i-iri, waaier. O. J. irir, N. J. i 1 ir, waaier; n gi 1 i r i, met een waaier bewuiven; O. J. m i r i r, waaien ; Mak. iri, miri.

K.

1. Ka, en, maar. Vgl. O. J. ngka, dan, en; Mal. ka in maka, N. J. mongka, en (Lat. at).

2. Ka, iets, hetgeen; dinges. Jav. kang.

3. Ka, voorvoegsel van 't partic. pass. Zie bl. 282 hiervóór.

Kaba of kabat-a, beklimmen. Jav. kam bat. Verg. óabe.

Sluiten